Notícies

maig 23, 2020
ENQUESTA A COL·LEGIATS/DES SOBRE ELS EFECTES DEL COVID19
La majoria sent que la crisi els afecta “bastant”

D’entrada, l’impacte percebut és notable: el 51% dels responents declara que la situació actual l’afecta bastant, percentatge que se suma al 22,6% que sent que l’afecta molt. En canvi, un altre 22,6% d’enquestats pensen que els afecta poc, i un 3,8% percep que no l’afecta gens.

 

Davant la pregunta sobre com  preveuen que la pandèmia i les seves conseqüències els afectin en els propers mesos,   trobem tres grans grups: d’una banda, diversos enquestats que estan teletreballant o que estan jubilats no es mostren especialment preocupats, professionalment parlant; d’altre cantó, les persones a l’atur o a qui el seu contracte laboral s’acabarà d’aquí poc pateixen pel seu futur, ja que entenen que els serà més difícil trobar un (nou) lloc de treball -també hi ha qui té por de perdre la feina que té i qui tem que l’administració cancel·li subvencions o retalli projectes de què venia  beneficiant-se-; finalment, alguns col·legiats/des destaquen les moltes incògnites que encara existeixen  i no saben com posicionar-se. Al marge d’això, hi ha enquestats que verbalitzen estar amoïnats per les retallades de drets que es poden estar produint, per la seva salut anímica o per l’estat dels seus familiars. 

 

Sobre què es creu que hauria de fer el Col·legi en aquests moments de cara a les persones col·legiades, els enquestats demanen sobretot que es reforci la Borsa de Treball i l’acompanyament i l’assessorament en temes d’ocupació, així com tot el referent a la formació i a la informació. Altres aportacions que es fan van en la línia de suggerir que es flexibilitzin les quotes i s’incrementin els descomptes, que es promoguin debats per a repensar el paper de politòlegs/gues i sociòlegs/gues en el món actual, que es potenciï el fer xarxa i la defensa de la professió, o que se sigui reivindicatiu. Finalment, diversos col·legiats/des es mostren satisfets amb allò que el Col·legi ja està fent.

 

Per últim, en relació a què es creu que hauria de fer el Col·legi de cara a la societat, es proposa en especial que es promogui l’anàlisi, l’estudi, la reflexió i la proposta al voltant de les problemàtiques que la crisi posa de manifest (model de societat, governança, polítiques socials, privacitat versus control….). També se suggereix que es promogui la prospectiva, que es faci divulgació, que es distribueixi informació contrastada, que es participi en projectes de voluntariat i ajuda, i que s’actuï en defensa dels drets fonamentals. Alguns enquestats destaquen que politòlegs/gues i sociòlegs/gues poden fer ara contribucions importants, tant per a la societat com per a les administracions.

Share This