Notícies

juny 13, 2018
ES CONSTITUEIX LA COMISSIÓ DE DONES I D’IGUALTAT DE L’ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL

Les sinèrgies detectades des de ja fa temps en el si de la Intercol·legial en qüestions relacionades amb la promoció del paper de les dones professionals, en la societat i amb les polítiques d’igualtat, va impulsar a la Junta Directiva de la Intercol·legial a constituir la Comissió de Dones i d’Igualtat com a àmbit de caràcter permanent amb l’objectiu de sumar esforços i compartir objectius. Núria Carrera, decana del Col·legi de Treball Social, n’és la presidenta.

Els objectius de la nova Comissió són:

· Donar visibilitat al paper desenvolupat per les dones professionals en la societat actual i, en especial, en l’àmbit dels col·legis professionals i de llurs òrgans de govern.
· Formular estratègies comunes per a la promoció de les dones en tots els àmbits professionals i per al foment de polítiques de paritat i d’igualtat, amb especial atenció a qüestions com la bretxa salarial.
· Promoure activitats de networking interprofessional entre dones professionals de diferents àmbits d’activitat.
· Organitzar conferències, col·loquis, seminaris, cursos, jornades, congressos o qualsevol altra activitat formativa relacionada amb els fins de la Comissió.
· Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències en l’àmbit propi de la Comissió entre les diferents Corporacions membres de l’Associació Intercol·legial.

En la primera reunió de la Comissió es va proposar definir detingudament els conceptes d’igualtat i paritat, cobrir accions formatives de gènere, treballar la conciliació i la possible creació d’espais de suport a les dones a al web col·legial, entre d’altres.

El gran nombre de professionals que representa la Intercol·legial, més de 100 corporacions i uns 200.000 col·legiats/des, li atorga un important paper en la lluita contra les desigualtats per raó de gènere.

PARTICIPA A LA COMISSIÓ DE GÈNERE DEL COLPIS

Si ets membre del Colpis i vols formar part de la nostra Comissió de Gènere, posat en contacte amb nosaltres escrivint a donesprofessionals@colpis.cat

Share This