Notícies

maig 24, 2020
ES PRESENTA A DEBAT CIUTADÀ EL CODI ÈTIC DEL SERVEI PÚBLIC DE CATALUNYA
Sessió de debat virtual el 27/05

El Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya té la voluntat d’establir un marc ètic del servei públic de Catalunya vàlid per a totes les administracions públiques i organitzacions que presten serveis públics, que pugui servir de guia i orientació en l’actuació de totes les persones que hi treballen en qualitat de servidores i servidors públics, i amb independència de quin sigui el seu vincle jurídic.

 

És fruit d’un treball col·laboratiu del Comitè per a l’elaboració del Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya format per 22 persones triades per la seva expertesa i pertinença a diferents perfils de les administracions. El conjunt d’aportacions rebudes, admeses i acceptades pel Comitè ha permès completar i millorar el text definitiu del Codi, el qual ha obtingut d’aquesta manera una major legitimitat.

 

El codi s’acaba d’obrir a debat ciutadà a través d’un espai al web participa.gencat.cat que romandrà actiu del 2 al 29 de maig. També s’hi desenvoluparan dos debats virtuals els dies 20 i 27 de maig.

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This