Notícies del Col·legi

EUGÈNIA BRETONES COMPAREIX EN UNA PONÈNCIA AL SENAT

La col·legiada Eugènia Bretones compareix en una ponència al Senat per parlar sobre l’estudi de l’impacte de gènere de la crisi de la Covid19. Durant la sessió al Senat es va presentar també una declaració del Colpis i diverses propostes per a afrontar l’impacte de la Covid19 amb perspectiva de gènere.

El passat dimecres 14/12 la nostra companya Eugènia Bretones, politòloga i gestora pública, membre de la Junta de Govern del Colpis i responsable de la nostra Comissió de Gènere, va comparèixer al Senat en qualitat de vicepresidenta segona del Consell Nacional de Dones de Catalunya en un ponència sobre l’estudi de l’impacte de gènere de la crisi de la covid19 al nostre país.

En el marc d’aquesta ponència, l’Eugènia va presentar també a la Cambra Alta la declaració que la Comissió de Gènere del Colpis va redactar l’any 2020 en la qual s’instà al govern de la Generalitat a crear un gabinet de crisi per a “donar una resposta integral i coordinada amb perspectiva de gènere” a tots els àmbits que intervinguin en afrontar les conseqüències socials, econòmiques i culturals derivades de la crisi del coronavirus. Aquesta declaració va ser redactada per la pròpia Eugènia Bretones així com també per les col·legiades Lídia Arroyo, Olivia Blanchard, Júlia Mas i Roser Solà.

El document, que analitza els usos del temps; la participació en el treball; la bretxa digital i la perspectiva de gènere en la salut, entre altres, posa en valor el paper clau dels i les professionals de la Ciència Política i de la Sociologia en l’anàlisi de la situació actual i, alhora, la seva expertesa per a plantejar polítiques públiques que tinguin en compte aquesta perspectiva per tal de donar una resposta efectiva que arribi a tota la ciutadania, tant en el moment actual com en el futur post pandèmia.

D’altra banda, al llarg de la ponència també es va esmentar el declaratiu de violència masclista que durant la Covid19 que van preparar altres entitats del CNDC.
Finalment, l’Eugènia va presentar tot un seguit de propostes que, al seu parer, caldria tenir en compte:
· La creació d’un Instrument d’avaluació del pressupost i fons assignats per la recuperació econòmica, inclosos els PERTE, amb perspectiva de gènere a les quals asseguri la igualtat i la cohesió social.
· Impulsar un Pla nacional per la igualtat de gènere, abordar els canvis estructurals necessaris i plantejar les prioritats en les accions i pressupostos, amb la participació en la presa de decisions de la societat civil, per a evitar que es perpetuïn les desigualtats que ens precedeixen o que s’agreugen en les dones.
· Crear un indicador que mesuri la corresponsabilitat, establir les seves dimensions, que serveixi per a diagnosticar l’estat actual en les CCAA i la presa de decisions que ens impulsi a avançar en les cures
· Diagnosticar l’actual sistema de política fiscal amb perspectiva de gènere, així com a obrir un espai de reflexió entre els governs, les organitzacions sindicals, i la societat civil, per a pensar quin ha de ser el model de les cures al nostre país, i en conseqüència impulsar les lleis, polítiques públiques i instruments que s’han de posar en marxa els propers anys tenint en compte les bones pràctiques d’altres països europeus, però també les bondats del sistema nacional actual en el que tenen un pes important les cures en l’àmbit social, i de les famílies.

Últimes notícies

Share This