Notícies

abril 25, 2020
FAQS COVID-19 EN LA GESTIÓ DE PERSONES AL SERVEI DELS AJUNTAMENTS

La Diputació de Barcelona ha elaborat un documento on recull les qüestions laborals sorgides en els darrers dies en relació al personal dels Ajuntaments derivades de l’emergència pel coronavirus.

Es tracta d’un document ‘viu’, ja que s’actualitza periòdicament, on s’informa de manera sintètica i breu sobre els dubtes que van sorgint en relació amb l’aplicació de les decisions i resolucions que han d’adoptar als consistoris.

ENLLAÇ D’INTERÈS

CONSULTAR EL DOCUMENT

Share This