ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS [+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
RECOMANEM
[+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Másters i postgraus

FITXA DEL CURS

POSTGRAU/MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA [TISA]

PRESENTACIÓ

El Col·legi inicia la 15a edició del Postgrau/Màster TISA,  en format online. El seu principal objectiu és dotar els alumnes d'un coneixement específic sobre les tècniques d'investigació més avançades en el camp de les ciències socials.

OBJECTIUS

L'objectiu del programa d'estudis és oferir uns coneixements especialitzats de tercer cicle destinats a l'aplicació i l' ús de les tècniques d'investigació avançades en el camp de les ciències socials, i en particular en l'àmbit de la sociologia i de la ciència política, amb una orientació aplicada i professional.

PROGRAMA

Mòdul 1: Disseny de la investigació social (10 crèdits ECTS)

1. Procés d'investigació i dissenys d'anàlisi
2. Construcció d'indicadors socials
3. Fonts de dades
4. Pràctica del mostreig estadístic

Mòdul 2:
 Tècniques d'investigació social quantitativa (15 crèdits ECTS)

Primer any (Mòdul 2.1)

1. Estudis per enquesta
2. Anàlisi de dades estadístiques I

Segon any (Mòdul 2.2)

1. Anàlisi de dades estadístiques II
2. Anàlisi de xarxes socials
3. Mineria de dades

Mòdul 3: Tècniques d'investigació social qualitativa i participativa (15 crèdits ECTS)

Primer any (Mòdul 3.1)

1. Tècnica d'entrevista
2. Tècnica de grups de discussió
3. Anàlisi de textos i del discurs
4. Investigació-acció participativa

Segon any (Mòdul 3.2)

1. Anàlisi microsocial
2. Mètode biogràfic
3. Tècnica Delphi
4. Tècniques audiovisuals
5. Estudis de prospectiva

Mòdul 4: Seminaris d'aplicacions de les tècniques d'investigació social (10 crèdits ECTS)

Primer any

1. Estudis d'opinió i electorals
2. Investigació de mercats i estudis de consum
3. Anàlisi de les desigualtats socials
4. Avaluació de polítiques públiques

Segon any

1. Ocupabilitat i pràctica professional
2. Programari per a les ciències socials
3. Simulació social
4. Experiències de la recerca social

DESTINATARIS

El Postgrau/Màster de Tècniques d'Investigació Social Aplicada s'adreça a persones amb formació universitària que desitgin especialitzar-se en tècniques d'investigació social com a camp de desenvolupament professional i/o necessitin aquests coneixements i instruments per a treballar amb la informació del seu àmbit professional.

En aquest sentit, els destinataris d'aquesta oferta formativa són:

- Llicenciats/des que desitgin ampliar o completar la seva formació en l'àmbit de la investigació social amb una orientació professional i aplicada.

- Professionals i tècnics d'empreses o institucions que desitgin ampliar o renovar la seva formació en la investigació social per a aplicar-la al seu àmbit.

Per poder accedir a una de les places del Màster és imprescindible tenir el títol de llicenciat/ada, enginyer/a superior o arquitecte, o una titulació equivalent de segon cicle.

En el cas d'alumnes estrangers extracomunitaris, per poder optar al títol de Màster és necessari que tinguin legalitzat o homologat el seu títol acadèmic i que sigui reconegut com a títol de segon cicle.

 

PROFESSORAT
Ayllón Gatnau, Sara.
Bolancé Losilla, Catalina
Botella Corral, Joan
Cayuela Dalmau, Ricard
Domínguez Amorós, Màrius
Elejabarrieta Olabarri, Fco. Javier
Fachelli Oliva, Sandra
Guillén Estany, Montse
Liñeira Sánchez, Robert
López-Roldán, Pedro
Lozares Colina, Carlos
Martí Olivé, Joel
Masats Folguera, Marta
Miguel Quesada, Francesc Xavier
Molina González, José Luis
Morató Vázquez, Laura
Muntanyola Saura, Dafne
Pascual Saüc, Jordi
Pérez López, Ricardo
Riba Romeva, Clara
Sàez Giol, Lluís
Sánchez Griñó, Joan Manel
Sánchez Miret, Cristina
Sauret Pont, Jordi
Simó Solsona, Montse
Tejero Gil, Elisabet
Torrabadella Garcia, Laura
Urrutia Carratalà, Julià
Verd Pericàs, Joan Miquel
DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 31 octubre de 2017
DATA D'INICI DATA DE FI
01 novembre de 2017 30 novembre de -1
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
CALENDARI DE CLASSES
Durada del curs: 300 hores

En breu podreu disposar del calendari definitiu del Màster.

LLOC ON S'IMPARTEIX

Presentació el 13 de setembre a les 19.00 hores al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Més informació: master.tisa@uab.es

ENLLAÇ D'INTERÈS
FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
*Cognoms: *Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
*Correu electrònic: *Telèfon:
*Titulació:
*Experiència:
*Ocupació actual:
Tipus d'alumne: Col·legiat/da Estudiant (1) No col·legiat/da
Núm Col·legiat:                  
Forma de pagament: Efectiu Transferència bancària Domiciliació bancària (només col·legiats/des) C/C del Banc de Sabadell 0081-0202-12-0001023503
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)
Nom:
CIF:
Adreça:
Població: Província: CP:
Telèfon(s):   Fax:
Correu electrònic:
  • Visual CAPTCHA

El sotasignant consent expressament que les dades personals que ens facilita mitjançant aquest formulari s'integrin en un fitxer del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb la finalitat de remetre-li informació, via correu postal o electrònic, relativa a les activitats formatives que organitzi el Col·legi.

En qualsevol cas, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI, dirigint-se a la seu del Col·legi a: carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 Barcelona.

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.
(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.
(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.
Les seves dades personals s'han obtingut amb el seu consentiment i constaran en un fitxer titularitat del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, amb la finalitat d’adreçar-nos a vostè per a informar-lo de les diverses qüestions que puguin ser del seu interès, relacionades amb el servei prestat. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant comunicació escrita al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 - Barcelona.
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web