FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

1.METODOLOGIA PER A L'ELABORACIÓ DE PLANS D'IGUALTAT (FINALITZAT)

Presentació

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes té com a objectiu principal garantir la igualtat de gènere en diferents àmbits d'actuació. Els Plans d'Igualtat d'Oportunitats són un dels instruments més importants que poden facilitar l'assoliment d'aquest objectiu en l'àmbit laboral. Tanmateix aquest tipus de plans tenen una sèrie d'especificitats segons s'adrecin a les administracions locals o les empreses privades, i requereixen d'una metodologia concreta per al seu disseny i implantació. En aquest sentit, aquest curs pretén aproximar-se al concepte d'igualtat de gènere i centrar-se en la definició i desenvolupament dels Plans d'Igualtat.

OBJECTIUS

L'objectiu general del curs és desenvolupar les eines bàsiques per a dissenyar, implementar i avaluar plans d'igualtat. En aquest marc, es farà una aproximació al marc legal i jurídic de les polítiques de gènere i igualtat tant a l'àmbit europeu, nacional, com autonòmic.

PROGRAMA

1. Breu introducció al marc legislatiu

2. Història i evolució de les polítiques de gènere i igualtat

3. L'elaboració del Pla d'Igualtat: fases i instruments

4. La implementació i l'avaluació del Pla d'Igualtat: construcció d'indicadors

5. Experiències pràctiques

Destinataris

- Tècnics/ques de l'Administració local que desenvolupin tasques com Agents d'Igualtat
- Tècnics/ques de recursos humans d'empreses que vulguin portar a terme un pla d'igualtat
- Investigadors/res socials que vulguin especialitzar-se en igualtat de gènere
- Qualsevol persona interessada en aquest àmbit

PROFESSORAT

Sara Moreno, professora del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 15 febrer de 2011

DATA D'INICI

22 febrer de 2011

DATA DE FI

3 març de 2011

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

145 euros

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

185 euros

CALENDARI DE CLASSES

Dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores.

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA

c/Roger de Llúria, 155-157 Entl 1a

Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per a formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estàn col·legiades).

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This