FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

02.ANÀLISI DE XARXES SOCIALS (FINALITZAT)

Presentació

L'estudi de les xarxes socials permet tenir una perspectiva diferent i alhora molt pròxima a la societat actual, que es caracteritza per estar immersa en xarxes. En aquest curs es pretén introduir l'aproximació relacional a nivell teòric, i les seves aplicacions estadístiques per a l'anàlisi en les ciències socials. La perspectiva estructural i de xarxes, en centrar-se en les relacions entre ens socials, ofereix a les ciències socials un aparell teòric i metodològic que les fa capaces de respondre preguntes davant les quals d'altres aproximacions han mostrat les seves limitacions.

OBJECTIUS

L'objectiu general de curs és aplicar les tècniques d'investigació a l'anàlisi de xarxes socials (AXS) de diferents entorns laborals.


Els objectius específics són els següents:

 • Reconèixer les bases teòriques i metodològiques de l'aproximació a l'AXS
 • Analitzar i interpretar matrius de dades relacionals amb el programa d'anàlisi de xarxes Ucinet
 • Conèixer diferents aplicacions actuals de l'anàlisi de xarxes socials
 • Realitzar una investigació de caràcter aplicat que incorpori l'AXS

PROGRAMA

1. Què és l'anàlisi de xarxes?

 • Enfoc teòric i analític
 • Què aporta l'anàlisi de xarxes?

 

2. Dades i aparença

 • Matrius, tipus, utilitats 
 • Els gràfics i la visualització

 

 3. Com i què analitzar d'una xarxa?

 • Propietats de la xarxa
 • Centralitat
 • Cohesió
 • Grups i subgrups
 • Anàlisi posicional

 

4. Exploració de xarxes

 • Dades i matrius
 • Com la matriu pren forma: introducció al programa informàtic Ucinet 
 • Sessions pràctiques

Destinataris

- Investigadors/es socials
- Qualsevol professional que vulgui conèixer i aplicar l'anàlisi de xarxes socials en diferents contextos: immigració, organitzacions, etc.  
- Qualsevol persona interessada en aquesta matèria amb coneixements d'informàtica-internet a nivell d'usuari i amb interessos i habilitats investigadores.

PROFESSORAT

Liliana Arroyo. Sociòloga, investigadora i docent al Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona.

Anna Ramon. Sociòloga, investigadora i docent al Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona.

 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 31 maig de 2011

DATA D'INICI

7 juny de 2011

DATA DE FI

23 juny de 2011

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

225 euros

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

275 euros

CALENDARI DE CLASSES

Dimarts i dijous de 18.00 a 21.00 hores.

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA

c/Roger de LLúria, 155-157 Entl 1a

Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estàn col·legiades).
-fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).
-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle  gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This