ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS [+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
RECOMANEM
[+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Formació continuada

FITXA DEL CURS

1.ESTUDIS DE PROSPECTIVA ESTRATÈGICA: INTRODUCCIÓ A L'ANÀLISI SOCIOECONÒMICA DELS TERRITORIS (FINALITZAT)

PRESENTACIÓ

L'estudi de la realitat socioeconòmica d'un determinat territori ens permet posar de manifest tant les oportunitats com les problemàtiques existents, i tots aquells aspectes que seran clau per al seu desenvolupament. A més, les eines que proporciona la prospectiva estratègica ens ajuden a explorar les possibles evolucions d'aquesta realitat complexa a mig i llarg termini.

 

OBJECTIUS

L'objectiu general del curs és conèixer els tipus d'anàlisi de la realitat territorial i socioeconòmica, així com els diferents àmbits d'anàlisi i plantejaments metodològics.

Objectius específics:

 • Identificar les fonts d'informació oficials sobre un determinat tema
 • Conèixer els principals indicadors utilitzats en els informes socioeconòmics per a cada àmbit i font
 • Introduir conceptes clau en l'elaboració d'informes
 • Dissenyar instruments simples de recollida i anàlisi de la informació
 • Identificar quina és la tècnica d'investigació més adient a les necessitats i objectius que es persegueixen segons el tipus d'anàlisi
 • Posar en comú exemples i experiències de projectes concrets
PROGRAMA

1. Introducció a l'anàlisi i prospectiva en el territori

 • Contextualització històrica, geogràfica i demogràfica
 • Àmbits d'anàlisi i plantejaments metodològics
 • Principals fonts d'informació
 • Com identificar les fonts d'informació oficial

 

2. Territori, medi ambient i habitatge

 • Quina és la funció de la planificació territorial?
 • Principals usos del sòl
 • El parc d'habitatges
 • La generació de residus

 

3. Població i societat

 • Com caracteritzar la població?
 • Com analitzar la presència de la població estrangera?
 • Quan utilitzar les projeccions demogràfiques

 

4. Activitat econòmica i treball

 • Model econòmic i factors de competitivitat
 • Estructura productiva i teixit empresarial
 • Creixement econòmic
 • Situació del mercat laboral
 • Necessitats de formació dels treballadors/es ocupats/des i desocupats/des
DESTINATARIS

- Personal tècnic d'administracions públiques que treballin en àrees de promoció econòmica i desenvolupament local.

- Professionals que porten a terme o participen en estudis del territori i desenvolupament local en consultories, centres de recerca, fundacions, etc.

- Qualsevol persona titulada interessada en aquesta matèria.

PROFESSORAT

David Moreno i Sergi Cuadrado. Membres de l'equip d'Activa Prospect

 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 15 juny de 2011
DATA D'INICI DATA DE FI
22 juny de 2011 13 juliol de 2011
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
240 euros 300 euros
CALENDARI DE CLASSES
Durada del curs: 20 hores

Dimecres de 09.00 a 14.00 hores.

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA

c/Roger de LLúria, 155-157 Entl 1a

Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estàn col·legiades).
-fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).
-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle  gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
*Cognoms: *Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
*Correu electrònic: *Telèfon:
*Titulació:
*Experiència:
*Ocupació actual:
*Tipus d'alumne/a: Col·legiat/da Estudiant (1) No col·legiat/da
*Forma de pagament:
 • Efectiu
  El pagament s'efectuarà a la seu del Colpis (c/ Roger de Llúria, 155-157, entl. 1a)
 • Transferència bancària
  C/C del Banc de Sabadell ES36 0081-0202-12-0001023503
  Al concepte ha de constar: Nom del curs i de l'alumne/a
 • Targeta de dèbit o crèdit
  Al clicar aquesta opció et redirigirem a la plataforma de Redsys/Triodos on podreu fer el pagament amb totes les garanties de seguretat
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)
Nom:
CIF:
Adreça:
Població: Província: CP:
Telèfon(s):   Fax:
Correu electrònic:
 • Visual CAPTCHA

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.
(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.
(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web