FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

1.ESTUDIS DE PROSPECTIVA ESTRATÈGICA: INTRODUCCIÓ A L'ANÀLISI SOCIOECONÒMICA DELS TERRITORIS (FINALITZAT)

Presentació

L'estudi de la realitat socioeconòmica d'un determinat territori ens permet posar de manifest tant les oportunitats com les problemàtiques existents, i tots aquells aspectes que seran clau per al seu desenvolupament. A més, les eines que proporciona la prospectiva estratègica ens ajuden a explorar les possibles evolucions d'aquesta realitat complexa a mig i llarg termini.

 

OBJECTIUS

L'objectiu general del curs és conèixer els tipus d'anàlisi de la realitat territorial i socioeconòmica, així com els diferents àmbits d'anàlisi i plantejaments metodològics.

Objectius específics:

 • Identificar les fonts d'informació oficials sobre un determinat tema
 • Conèixer els principals indicadors utilitzats en els informes socioeconòmics per a cada àmbit i font
 • Introduir conceptes clau en l'elaboració d'informes
 • Dissenyar instruments simples de recollida i anàlisi de la informació
 • Identificar quina és la tècnica d'investigació més adient a les necessitats i objectius que es persegueixen segons el tipus d'anàlisi
 • Posar en comú exemples i experiències de projectes concrets

PROGRAMA

1. Introducció a l'anàlisi i prospectiva en el territori

 • Contextualització històrica, geogràfica i demogràfica
 • Àmbits d'anàlisi i plantejaments metodològics
 • Principals fonts d'informació
 • Com identificar les fonts d'informació oficial

 

2. Territori, medi ambient i habitatge

 • Quina és la funció de la planificació territorial?
 • Principals usos del sòl
 • El parc d'habitatges
 • La generació de residus

 

3. Població i societat

 • Com caracteritzar la població?
 • Com analitzar la presència de la població estrangera?
 • Quan utilitzar les projeccions demogràfiques

 

4. Activitat econòmica i treball

 • Model econòmic i factors de competitivitat
 • Estructura productiva i teixit empresarial
 • Creixement econòmic
 • Situació del mercat laboral
 • Necessitats de formació dels treballadors/es ocupats/des i desocupats/des

Destinataris

- Personal tècnic d'administracions públiques que treballin en àrees de promoció econòmica i desenvolupament local.

- Professionals que porten a terme o participen en estudis del territori i desenvolupament local en consultories, centres de recerca, fundacions, etc.

- Qualsevol persona titulada interessada en aquesta matèria.

PROFESSORAT

David Moreno i Sergi Cuadrado. Membres de l'equip d'Activa Prospect

 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 15 juny de 2011

DATA D'INICI

22 juny de 2011

DATA DE FI

13 juliol de 2011

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

240 euros

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

300 euros

CALENDARI DE CLASSES

Dimecres de 09.00 a 14.00 hores.

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA

c/Roger de LLúria, 155-157 Entl 1a

Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estàn col·legiades).
-fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).
-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle  gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This