FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

2.PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES (FINALITZAT)

Presentació

El treball per projectes és cada vegada més comú a qualsevol tipus d'organització. Les claus perquè aquests esdevinguin projectes d'èxit radica principalment en un disseny acurat i una planificació realista, que donarà lloc a l'assoliment dels objectius proposats.

OBJECTIUS

L'objectiu general és conèixer els elements imprescindibles per al disseny i la planificació de qualsevol tipus, i aprofundir en les diferents tècniques de gestió i execució. Alhora s'utilitzaran les eines informàtiques més avançades per millorar i facilitar aquest procès a través del programa informàtic MS Project.

PROGRAMA

1. Introducció a la gestió de projectes

 • Tipus de recursos
 • L'equip de projecte: definició, funcions i tècniques de creativitat
 • El cap de projecte: justificació, responsabilitats, qualitats, habilitats i perfils de direcció
 • Relació cap de projectes / equip de projectes
 • Els "stakeholders"
 • Etapes bàsiques d'un projecte: definició, planificació, execució, posada en funcionament, entrega del projecte

 

2. Definició d'un projecte 

 • SWOT Anàlisi o DAFO: punts forts i dèbils, oportunitats i amenaces de l'entorn
 • Pla d'actuació: disseny i execució
 • Estudi de viabilitat / Avantprojecte
 • L'informe de l'estudi de viabilitat: objectius, contingut, forma i fons

 

3. Planificació d'un projecte

 • Les bases d'una bona planificació
 • La planificació temporal detallada
 • MS Project

 

4. L'execució d'un projecte

 • Fer el seguiment d'un projecte
 • Posada en funcionament
 • Entrega del projecte

Destinataris

- Tècnics/ques de l'Administració i consultors/res que gestionin qualsevol tipus de projectes
- Qualsevol persona interessada en aquesta matèria

PROFESSORAT

Marc Ambit. Consultor i formador

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 10 maig de 2011

DATA D'INICI

17 maig de 2011

DATA DE FI

14 juny de 2011

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

285 euros

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

355 euros

CALENDARI DE CLASSES

Dimarts de 09.00 a 14.00 hores.

 

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA
c/ Roger de LLúria, 155-157 Entl 1a
Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs cal adjuntar la següent documentació:


-fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan collegiades)
-fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).
-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle  gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This