FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

1.ELS PROCESSOS DE MEDIACIÓ CIUTADANA: LA GESTIÓ DEL CONFLICTE SOCIAL (FINALITZAT)

Presentació

Vivim en una societat en canvi constant i tant la població com els governs locals s’han d’adaptar a les noves necessitats de la ciutadania. La implicació dels ciutadans en l’acció pública requereix superar la dialèctica del ciutadà consumidor passiu de serveis públics i l’administració tecnocràtica assignadora de recursos. La gestió de la convivència diària és un dret de la ciutadania. En aquest context la mediació és una nova via que aporta eines per a la gestió dels conflictes i corresponsabilitza ciutadans, gestors municipals i polítics en la seva resolució.

OBJECTIUS

Conèixer les principals característiques de la mediació i la gestió alternativa de conflictes, les fases i tècniques del procés i la metodologia aplicada com una nova forma d’abordar conflictes.

PROGRAMA

1.    La Gestió Alternativa de Conflictes

      1.1    La Mediació
      1.2    Característiques de la mediació
      1.3    L’univers mediable: límits de la mediació

2.    El mediador

      2.1    Característiques dels mediadors
      2.2    Rol del mediador
      2.3    Perfil professional del mediador

3.    Fases del procés

      3.1    Pre-mediació
      3.2    Sol•licitud
      3.3    Sessions privades: discurs inaugural
      3.4    Tècniques
      3.5    Avaluació del conflicte
      3.6    Sessions conjuntes: acord per mediar
      3.7    Creació i verificació d’opcions
      3.8    Acord final i seguiment

4.   La mediació a Catalunya

      4.1. La mediació en el  territori català
      4.2. Serveis de mediació ciutadana als ajuntaments

5.  Aplicacions de la mediació i altres tècniques de resolució de conflictes en els diversos àmbits

      5.1  Les relacions de parentiu: la mediació familiar
      5.2. Mediació escolar
      5.3  Mediació intercultural
      5.4. Mediació penal

Destinataris

- Sociòlegs i politòlegs que volen iniciar-se en la mediació ciutadana

- Personal tècnic d'administracions locals que gestioni programes o projectes comunitaris

- Professionals d'entitats del tercer sector que treballen amb comunitats i col·lectius específics

-Qualsevol persona interessada en temes de mediació

PROFESSORAT

Alba Castellvi, sociòloga, mediadora i membre de l'Associació per a la Mediació i la Convivència (AMIC)

Núria Rosell, treballadora social, mediadora i membre de l'Associació per a la Mediació i la Convivència (AMIC)

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 10 maig de 2011

DATA D'INICI

17 maig de 2011

DATA DE FI

2 juny de 2011

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

215 euros

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

270 euros

CALENDARI DE CLASSES

Dimarts i dijous de 18.00 a 21.00 hores.

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a
Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs cal adjuntar la següent documentació:


-fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan collegiades)

-fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que  facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle  gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This