FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

01.DISSENY I PROCÉS D'UNA INVESTIGACIÓ DE MERCATS QUALITATIVA (FINALITZAT)

Presentació

En les nostres societats post-modernes i hiperindividualitzades on els trets i valors col·lectius estan en crisi, el consum és un espai principal de l’acció individual i social, i per tant, hauria de ser un camp de màxim interès de les disciplines de sociologia i de ciència política. 

 

En aquest sentit, així com la recerca quantitativa ens dóna informació sobre els pesos estadístics dels comportaments i reaccions detectades en els targets, la metodologia qualitativa és imprescindible per entendre les actituds i motivacions dels consumidors.

 

 

OBJECTIUS

L'objectiu general del curs és adquirir els conceptes bàsics, la capacitat analítica i les aptituds metodològiques i de dinamització que requereix qualsevol professional que vulgui dissenyar i executar processos d'investigació de mercats qualitatius.

 

PROGRAMA

Mòdul Teòric: Disseny de la investigació

  1. Recollida de brieffing i conceptualització de les necessitats del client

  2. Aproximació a l'objecte d'estudi, hipòtesi de treball i fonts d’informació on line.

  3. Desenvolupament dels objectius generals de la investigació versus els objectius específics del client.

  4. Elecció d’una metodologia. Les tècniques qualitatives.

  5. Variables de captació de targets i disseny mostral.

  6. Cronograma del projecte.


Mòdul Pràctic: Realització de la investigació qualitativa

  1. Desenvolupament del treball de camp qualitatiu.

  2. Buidatge i anàlisi de continguts.

  3. Conclusions de la investigació i recomanacions estratègiques. Presentació final al client.

Destinataris

- Personal investigador i professionals de l'àmbit social, polític i de mercats
- Personal tècnic en màrqueting de marques públiques o privades
- Qualsevol persona interessada en aquesta matèria

 

PROFESSORAT

Eduardo Pastor, sociòleg i expert en investigació social i de mercats, màrqueting i comunicació.

 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 23 maig de 2011

DATA D'INICI

30 maig de 2011

DATA DE FI

20 juny de 2011

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

215 euros

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

270 euros

CALENDARI DE CLASSES

Dilluns i dimecres de 18.00 a 21.00 hores.

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA
c/ Roger de LLúria, 155-157 Entl 1a
Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs cal adjuntar la següent documentació:


-fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan collegiades)
-fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).
-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle  gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

 

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This