FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

SEMINARI III "ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA DELS PROJECTES EUROPEUS"

Presentació

La preparació i la gestió de projectes europeus requereix de professionals altament qualificats que posseeixin un conjunt de coneixements i habilitats especialitzades que permetin elaborar i desenvolupar propostes de qualitat i amb garanties d'èxit.


Amb l'objectiu de millorar les competències d'aquests professionals, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, amb el suport de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, presenten en el marc del programa formatiu Gestió de Projectes Europeus (9a edició) un cicle de seminaris que es centraran en alguns dels aspectes clau que determinen el bon funcionament d'aquests projectes.

Els seminaris establiran un espai de generació d'idees i d'intercanvi d'experiències entre els experts de les diverses matèries a tractar i els participants. La metodologia didàctica es basarà en la combinació d'explicacions teòriques i/o metodològiques amb el desenvolupament de casos pràctics.

OBJECTIUS

Establir estratègies que facilitin la comunicació i el desenvolupament del projecte amb els socis, i que incrementin la seva projecció exterior als beneficiaris i la societat en general.

PROGRAMA

1. La gestió del partenariat dels projectes


2. Dinàmiques per liderar les reunions de treball amb els socis dels projectes


3. Eines per afavorir el diàleg i l'intercanvi d'informació entre els socis


4. Les bases legals per a la difusió i la publicitat dels projectes finançats amb fons estructurals i de cohesió


5. Estratègies per a la difusió externa dels projectes: planificació i destinataris


6. El pla de comunicació dels projectes


7. Conclusions del seminari

Destinataris

El seminari està adreçat exclusivament a professionals amb experiència en la formulació i gestió de projectes transnacionals amb finançament europeu.

PROFESSORAT

Alex Heichlinger. Director EPSA & Senior Lecturer al Centre Europeu de Regions

Anna González. Directora de comunicació de l'Entitat del Medi Ambient

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 27 setembre de 2011

DATA D'INICI

4 novembre de 2011

DATA DE FI

11 novembre de 2011

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

100 €

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

125 €

CALENDARI DE CLASSES

Divendres de 9.30 a 14.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Les persones interessades en realitzar algun dels seminaris especialitzats del programa de Gestió de Projectes Europeus (9a edició) hauran de formalitzar la seva matrícula a través del web del Col·legi i adjuntar la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI
  • Comprovant de pagament de la matrícula


La Diputació de Barcelona oferirà 9 ajuts individuals que cobriran el 75% de la matrícula. Els ajuts aniran destinats exclusivament al personal funcionari d'ens locals de la província de Barcelona que tinguin experiència en la gestió de projectes transnacionals finançats amb fons de la Unió Europea.

Per sol·licitar els ajuts, les persones que compleixin els requisits, en el moment de fer la matrícula a través del web del Col·legi hauran d'aportar la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI
  • Currículum vitae
  • Breu carta de motivacióUna vegada rebudes les sol·licituds l'Àrea de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona realitzarà la selecció de les persones que podran beneficiar-se dels ajuts. La selecció es regirà pels següents criteris:

  1. Persones amb experiència en la gestió de projectes de cooperació transnacional
  2. Persones que s'hagin inscrit als 4 seminaris


El Col·legi comunicarà als interessats la selecció definitiva per tal que puguin finalitzar el procés de matrícula. La documentació que caldrà aportar serà la següent:

  • Comprovant de pagament del 25% de la matrícula
FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This