FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

SEMINARI II " GESTIÓ FINANCERA DELS PROJECTES EUROPEUS: CONTROL I AUDITORIA"

Presentació

La preparació i la gestió de projectes europeus requereix de professionals altament qualificats que posseeixin un conjunt de coneixements i habilitats especialitzades que permetin elaborar i desenvolupar propostes de qualitat i amb garanties d'èxit.


Amb l'objectiu de millorar les competències d'aquests professionals, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, presenta en el marc del programa formatiu Gestió de Projectes Europeus (10a edició) un cicle de seminaris que es centraran en alguns dels aspectes clau que determinen el bon funcionament d'aquests projectes.

Els seminaris establiran un espai de generació d'idees i d'intercanvi d'experiències entre els experts de les diverses matèries a tractar i els participants. La metodologia didàctica es basarà en la combinació d'explicacions teòriques i/o metodològiques amb el desenvolupament de casos pràctics.

OBJECTIUS

L'objectiu del seminari és incorporar bones pràctiques en la gestió econòmico-financera dels projectes que facilitin i agilitzin els procés de control i auditoria que han d'elaborar cadascun dels socis participants.

PROGRAMA

1. Preparació de pressupostos


2. Implantació de sistemes financers adequats


3. Auditoria externa i/o validació de la despesa


4. Control financer dels organismes finançadors


5. Conclusions dels seminari

Destinataris

El seminari està adreçat exclusivament a professionals amb experiència en la formulació i gestió de projectes transnacionals amb finançament europeu.

PROFESSORAT

Albert Sorrosal. Consultor expert en projectes finançats per la UE

 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 25 febrer de 2013

DATA D'INICI

4 març de 2013

DATA DE FI

11 març de 2013

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

90 €

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

115 €

CALENDARI DE CLASSES

Dilluns de 16.00 a 20.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

 

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This