FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

DISSENY DE PROJECTES D'ÀMBIT SOCIAL

Presentació

La fase del disseny és una de les més importants de tot el projecte. Si el disseny del projecte està ben elaborat, la seva execució es basarà en portar a terme allò que s'ha dissenyat, realitzant els ajustaments oportuns a mesura que es va avançant. Però si el disseny, no està prou elaborat o clarament pautat, de ben segur que l'execució del projecte serà complexa i dificultosa.

És per això que aquest curs, nou en l'oferta formativa del Col·legi, té per objectiu establir les pautes a seguir a l'hora d'elaborar amb èxit el disseny d'un projecte.

OBJECTIUS

 1. Construir una proposta clara i coherent.
 2. Definir l'objecte d'estudi i determinar els objectius del projecte.
 3. Dissenyar la metodologia de la intervenció o de l'estudi.
 4. Elaborar un calendari i planificar les fases d'execució del projecte.
 5. Fer un pressupost realista
 6. Presentar el disseny del projecte a les persones involucrades.

PROGRAMA

1. Introducció


 • Tipus de projectes
 • Principis bàsics del disseny i la gestió de projectes
 • Elements a tenir en compte a l'hora de dissenyar un projecte d'àmbit social

 

2. La metodologia


 • Definir objectius
 •  Definir de tècniques i metodologies 
 • Estructurar el projecte (fases i accions)

 

3. El calendari


 • Les fases del projecte
 • Cronograma
 • Construcció indicadors de seguiment
 • Aplicació pràctica

 

4. El pressupost


 • Elements d'un pressupost
 • Eines per elaborar un pressupost
 • Bases per el càlcul d'un pressupost

 

5. La presentació del projecte


 • Presentació del projecte oral i per escrit
 • Eines de suport per a la presentació dels projectes
 • Tècniques bàsiques de comunicació i persuasió
 • Aplicació pràctica

Destinataris

- Tècnics/ques d'investigació social
- Consultors/res
- Qualsevol persona interessada en aquesta matèria

PROFESSORAT

Claudia Vallvé. Sociòloga i consultora

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 10 octubre de 2011

DATA D'INICI

17 octubre de 2011

DATA DE FI

31 octubre de 2011

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

180 euros

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

225 euros

CALENDARI DE CLASSES

Dilluns i dimecres de 18.00 a 21.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA
c/ Roger de LLúria, 155-157 Entl 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs cal adjuntar la següent documentació:


-fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)
-fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).
-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This