FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

1. LA REDACCIÓ DE PROJECTES: ANÀLISI DELS PROBLEMES, DEFINICIÓ D'OBJECTIUS I RESULTATS ESPERATS (FINALITZAT)

Presentació

El treball per projectes és cada vegada més comú a qualsevol tipus d'organització. Les claus perquè aquests esdevinguin projectes d'èxit radica principalment en un disseny acurat que doni resposta als objectius marcats. En aquest procés, la redacció del projecte i la definició exhaustiva dels objectius són fonamentals perquè aquests siguin aprovats per les organitzacions promotores i/o finançadores.

 

Els curs vol donar eines útils per la redacció de projectes i la definició dels objectius, que serveixin per afrontar amb èxit la proposta encarregada per qualsevol organització o pròpies de les tasques del càrrec ocupat.

OBJECTIUS

L'objectiu del curs és dissenyar projectes, ja sigui partint d'una idea, una necessitat o un problema, i redactar-los de forma entenedora i coherent segons els objectius establerts.

PROGRAMA

 1. Beneficis del treball per projectes
 2. Tipus de projectes
 3. L'equip de projectes: tipus i rols
 4. Definició del projecte
  1. Tècniques per a la generació d'idees
  2. Recerca d'informació
  3. Anàlisi d'escenaris
  4. Redacció de l'avantprojecte (consells bàsics per a una redacció clara).

Destinataris

-Tècnics/ques especialitzats en la redacció d'informes, projectes...

-Personal de qualsevol entitats vinculada amb diferents projectes socials

-Qualsevol persona interessada en el tema

PROFESSORAT

Marc Ambit. Consultor i formador

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 9 octubre de 2012

DATA D'INICI

16 octubre de 2012

DATA DE FI

25 octubre de 2012

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

105 euros

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

135 euros

CALENDARI DE CLASSES

16, 23 i 25 d'octubre de 18 a 21 hores.

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

c/Roger de Llúria 155-157, entrl 1ª

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

 

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This