FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

MEDIACIÓ COMUNITÀRIA (SSCG0209)

Presentació

El mediador/a desenvolupa la seva activitat en la programació, organització, i implementació d'activitats de prevenció i atenció a col·lectius, grups i individus per a la gestió alternativa de conflictes, prevenint la seva aparició, així com, una vegada que aquests existeixin consensuant acords satisfactoris per les parts implicades a través d'un procés de mediació.

També desenvolupa la seva tasca en el sector serveis d'atenció al ciutadà, en institucions d'àmbit públic i privat amb o sense ànim de lucre, principalment de caràcter local o autonòmic.

Les ocupacions o llocs de treball relacionats amb aquest perfil professional són les següents:

 • Mediador/a intercultural
 • Mediador/a veïnal i comunitari

OBJECTIUS

Gestionar alternatives per la resolució de conflictes entre persones en l'àmbit comunitari,aplicant estratègies i procediments de mediació, facilitant i generant actuacions que facilitin la prevenció d'aquests.

PROGRAMA

MF1038_3: Contexts socials d'intervenció comunitària (50 hores)

MF1039_3: Prevenció de conflictes (70 hores)

MF1040_3: Gestió de conflictes i processos de mediació (90 hores)

MF1041_3: Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació (80 hores)

MF1026_3: Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes (50 hores)

2012_FCO: Formació complementària (20 hores)

MF0169: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Mediació Comunitària (80 hores)

Destinataris

-Qualsevol persona que estigui interessada en el tema, que es trobi preferentment en situació d'atur i que estigui inscrita al Servei d'Ocupació de Catalunya.

-Cal complir un dels requisits següents: 

 1. Estar en possessió del Títol de Batxiller.
 2. Estar en possessió d'un Certificat de Professionalitat del mateix nivell.
 3. Estar en possessió d'un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família  i àrea professional.
 4. Complir el requisit d'accés als cicles formatius de grau superior
 5. Tenir superades les proves d'accés a l'universitat per majors de 25 anys i/o 45 anys.
 6. Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

PROFESSORAT

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 22 desembre de 2014

DATA D'INICI

22 desembre de 2014

DATA DE FI

21 maig de 2015

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

Gratuït

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

Gratuït

CALENDARI DE CLASSES

De dilluns a dijous

De 9.30 a 14.30 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

c/Roger de Llúria 155-157, entrl 1ª

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Fotocòpia del DNI
 • Document d'alta al Servei d'Ocupació de Catalunya (DARDO)
 • Currículum Vitae
 • Original i fotocòpia del títol corresponent
FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This