FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

1. DISSENY D'ENQUESTES I QÜESTIONARIS ON-LINE

Presentació

La investigació per enquesta permet distribuir els qüestionaris i recollir les dades a través de diversos canals. El mètode que actualment està tenint més pes per la rapidesa en l'obtenció de les dades i la reducció de costos és l'on-line.

 

La diversitat de plataformes i eines que hi ha en el mercat i d'accés lliure a la xarxa fa que sigui necessari conèixer les potencialitats de cadascuna d'elles, així com el procés per al disseny d'enquestes d'aquest tipus.

OBJECTIUS

L'objectiu del curs és conèixer el procés d'investigació per enquesta a través de plataformes i eines on-line. Es tractarà tant el procés integral de disseny amb metodologia on-line com les eines amb les que actualment treballen entitats i empreses d'investigació social i de mercats.

PROGRAMA

1. Introducció a la tècnica de l'enquesta: investigació i metodologia

2. Qüestionaris on-line versus qüestionaris off-line

3. El procés d'investigació amb metodologia on-line:

  • Disseny de l'enquesta
  • Programació
  • Definició dels incentius
  • Llançament a la base de dades
  • Gestió i seguiment del treball de camp
  • Recollida de dades i depuració
  • Anàlisi i informe final

 

4.Tipus de plataformes i eines on-line per al disseny de qüestionaris:

  • Llicències gratuïtes: Encuesta fácil, Surveymonkey 
  • Open source: Limesurvey
  • Llicències de pagament: Confirmit, Snapsurvey, AutomaticSurvey, Gizmo

 

 

Destinataris

- Tècnics/ques d'investigació social i de mercats

- Professionals que intervinguin en processos d'investigació per enquesta

- Qualsevol persona interessada en la matèria

PROFESSORAT

Roberto Rodríguez. Sociòleg i expert en investigació social i de mercats on-line

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 31 gener de 2013

DATA D'INICI

7 febrer de 2013

DATA DE FI

14 febrer de 2013

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

110 €

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

140 €

CALENDARI DE CLASSES

Del 7 al 14 de febrer, dimarts i dijous de 18.00 a 21.00 hores.

 

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

C/Roger de Llúria, 155-157, entlo. 1a

08037 Barcelona

 

(*) La tercera sessió del curs es realitzarà a l'aula d'informàtica ubicada a:

Click & Do

Carrer Pelai 8, 2ª planta - Edifici Stucom

08001 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

 

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This