FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

1. EINES 2.0 PER AL TREBALL COL·LABORATIU I LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES

Presentació

La gestió compartida de la informació i el treball col·laboratiu tenen cada vegada més pes en el desenvolupament de qualsevol tipus de projecte. En aquest sentit, noves eines 2.0 i recursos a la xarxa permeten un ús més accessible i dinàmic de la informació, i afavoreixen la difusió, l’intercanvi  i la generació de coneixement.

 

Aquest curs permetrà identificar i diferenciar els diferents recursos i fer-los servir adequadament per a obtenir uns bons resultats.

OBJECTIUS

L’objectiu general és conèixer les eines col·laboratives 2.0 que permeten obtenir informació, compartir-la, difondre-la i crear-ne de nova a través de la xarxa.

PROGRAMA

1. Cerca i gestió de la informació

 • Fonts d’informació alternativa a Internet
 • Sindicació: RSS, Google Reader
 • Marcadors socials: Delicious

 

2. Treball col·laboratiu

 • Comunicació: Join.me, Anymeeting, Google Hangouts, Dabbleboard
 • Emmagatzematge: Dropbox

 

3. Presentacions

 • Creació de presentacions: Prezi, Sliderocket
 • Compartició: Slideshare

 

4. Creació de documents

 • Generals: Mindomo, GoogleDocs
 • Web: Jimdo, Wikispaces
 • Publicacions: Issuu, Scribd
 • Enquestes: Doodle, Surveymonkey, GoogleDocs

 

5. Gestió de projectes

 • Planificació col·laborativa: Gantter, Wrike

Destinataris

- Qualsevol persona que formi part d'un equip i que hagi de buscar i/o compartir la informació

- Qualsevol persona interessada en la matèria

PROFESSORAT

Marc Ambit. Consultor i formador de gestió de projectes

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 1 febrer de 2013

DATA D'INICI

8 febrer de 2013

DATA DE FI

15 febrer de 2013

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

105 €

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

135 €

CALENDARI DE CLASSES

8 i 15 de febrer, divendres de 16.00 a 20.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Click and Do

c/Pelai 8, 2ª planta - Edifici Stucom

08001 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

 

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This