FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

1. INSTRUMENTS PER A LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DELS TERRITORIS

Presentació

Aquest curs es fonamenta en els principis de la planificació estratègica participativa i de la gestió de xarxes d'agents dels territoris. En concret es posarà especial èmfasi en els instruments que permetin posar en marxar el procés d’elaboració d’un pla estratègic.

En aquest sentit, la planificació estratègica és un procés que permet establir escenaris de futur en els territoris i la definició dels mitjans i les accions reals per assolir-los. Aquest procés facilita i impulsa el desenvolupament local dels territoris, i d'aquí la seva importància en el context actual.

OBJECTIUS

L'objectiu del curs és conèixer el procés d'elaboració d'un pla estratègic i les tècniques i instruments necessaris per portar-lo a terme.

PROGRAMA

1. Visió general del procés d’elaboració d’un pla estratègic

2. Organització, definició de temes crítics

3. Diagnosi interna i externa del context territorial: mètodes i tècniques

3. Elaboració d’objectius i línies estratègique: escenaris i indicadors de seguiment

4. Definició de propostes i pla d’acció: procés i avaluació

5. La planificació estratègica com a procés continu

6. Anàlisi de casos i bones pràctiques

 

Destinataris

- Personal directiu i tècnic d'ens locals i supralocals que treballin en programes o projectes de desenvolupament local

- Consultors/res i investigadors socials d'entitats que presten serveis a ens locals i supralocals

- Qualsevol persona interessada en la matèria

PROFESSORAT

Antoni Niubó, consultor expert en desenvolupament local

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 12 febrer de 2013

DATA D'INICI

19 febrer de 2013

DATA DE FI

28 febrer de 2013

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

135 €

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

170 €

CALENDARI DE CLASSES

Del 19 al 28 de febrer, dimarts i dijous de 18.00 a 21.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

C/Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació

 

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This