FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

CAPTACIÓ DE FONS PRIVATS PER A LA GESTIÓ DE PROJECTES I ORGANITZACIONS

Presentació

La recerca i captació de fons de finançament per al desenvolupament de projectes (fundraising) és actualment una de les principals dificultats amb les que es troben tot tipus d'organitzacions. Aquest curs permetrà identificar les diferents fonts i canals de recerca de finançament privats (empreses i particulars), així com a dissenyar estratègies i accions que ho afavoreixin a través de la utilització de recursos tecnològics.

OBJECTIUS

L'objectiu general del curs és conèixer els canals de captació de fons privats per a la gestió de projectes, així com les estratègies i recursos tecnològics que afavoreixin aquests processos.

PROGRAMA

1. Fonaments sobre la captació de fons: el “fundraising”

- Estructura de finançament de l'entitat i fonts de finançament existents

- Explicació de les necessitats de l'entitat: projecte de l'entitat i projecte d'activitats o programes

2. Captació de fons per a particulars

- Què vol i espera el donant particular

- Com es comunica per a captar donacions particulars

3. Captació de fons d'empreses

- Com presentem el projecte a finançar

- Procés d'acostament a les empreses

4. El pla de captació de fons de l'entitat

5. La gestió de la base social: com la fem crèixer i com es gestiona

6. Eines electròniques per a la captació de fons

- Clàssics: correu, web

- Telèfon mòbil: SMS, apps, codis QR

- Anuncis: Google, facebook

- Xarxes socials i captació persona a persona

- El crowdfunding

- Altres opcions: teaming, crèdit distribuït, etc.

Destinataris

- Personal tècnic d'organitzacions no lucratives (ONL) dedicat al disseny de campanyes i accions per a la captació de fons i/o la gestió dels recursos tecnològics de l'entitat

- Gestors/res de projectes que necessitin trobar finançament per a l'execució i seguiment dels projectes o les accions

- Qualsevol persona interessada en introduir-se en l'àmbit de la captació de fons per al finançament de projectes i organitzacions

PROFESSORAT

Jaume Albaigès, consultor tecnològic per a ONL. Membre de la junta de l'Observatori del Tercer Secotr i del patronat Fundació Comtal

Irene Borràs, consultora de CAUSES i experta en polítiques RSC i comunicació i captació de fons. Patrona fundadora de la Fundació Comtal

 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 7 maig de 2013

DATA D'INICI

14 maig de 2013

DATA DE FI

23 maig de 2013

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

135 €

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

170 €

CALENDARI DE CLASSES

Del 14 al 23 de maig de 2013, dimarts i dijous de 18.00 a 21.00 hores.

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per a formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

 

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This