FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

AVALUACIÓ DE PROGRAMES SOCIALS I POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Presentació

L’avaluació de les actuacions en l’àmbit públic o privat són tasques imprescindibles per copsar el seu impacte i millorar la gestió global de les accions polítiques.

 

Aquest curs tractarà de forma profunda i exhaustiva els diferents aspectes que envolten i determinen el seguiment de programes socials i polítiques públiques. Al mateix temps, amb un caràcter aplicat, es treballaran les metodologies i eines que permetin definir i executar diferents models d'avaluació.

 

OBJECTIUS

L'objectiu general del curs és definir i executar models d'avaluació de programes socials i polítiques públiques.

Els objectius específics són:

- Aproximar-se al conceptes i bases teòriques de l'avaluació de programes socials i polítiques públiques

- Proporcionar tècniques i estratègies adequades per avaluar l'impacte dels programes i les polítiques

- Analitzar casos aplicats amb èxit

PROGRAMA

 1. Conceptes fonamentals en avaluació de programes socials
  • L’avaluació: multiplicitat de definicions
  • Aproximacions teòriques a l’avaluació
  • Modalitats avaluatives
 2. Disseny avaluatiu d’un programa
  • Identificació del marc general de referencia
  • Definició del model d’avaluació
  • Execució del model d’avaluació
 3. Avaluació d’impacte: nocions bàsiques
 4. Anàlisi de casos

Destinataris

 • Personal tècnic de l'Administració o consultoria que participin en el disseny, seguiment i avaluació de programes socials i/o polítiques públiques.
 • Personal investigador de centres de recerca, universitats i altres entitas que defineixin i/o executin models d'avaluació
 • Qualsevol persona interessada en la matèria amb coneixements sobre polítiques públiques, i gestió i seguiment de programes socials

PROFESSORAT

Montse Simó. Sociòloga i professora del Departament de Sociologia i anàlisi de les organitzacions de la Universitat de Barcelona

 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 29 abril de 2013

DATA D'INICI

6 maig de 2013

DATA DE FI

15 maig de 2013

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

135 €

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

170 €

CALENDARI DE CLASSES

Del 6 al 15 de maig de 2013, dilluns i dimecres de 18.00 a 21.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Roger de Llúria, 155-157, entlo. 1a

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per a formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

 

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This