FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

EINES PRÀCTIQUES PER A LA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES EUROPEUS [11a EDICIÓ] (FINALITZAT)

Presentació

La Unió Europea és una impulsora activa de diferents tipus d'iniciatives locals a les quals dota de finançament, sempre amb una estratègia compartida amb altres socis de diferents estats membres. Tanmateix, la preparació i participació en projectes d’aquestes característiques requereixen d’una metodologia de treball exhaustiva i complexa per tal d’obtenir resultats òptims que revertiran en el benestar dels ciutadans.

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb el suport de l'Oficina a Barcelona del Parlament Europeu, la Representació a Barcelona de la Comissió Europea i la Secreteria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, presenta aquest programa formatiu amb l’objectiu de capacitar professionals que participin o vulguin participar en la planificació, el disseny i la gestió de projectes finançats per la Unió Europea, ja sigui a través d’institucions públiques o privades.

 

OBJECTIUS

L'objectiu general del curs és conèixer els elements i instruments bàsics per planificar, dissenyar i gestionar adequadament projectes europeus a través de la seva aplicació pràctica.


Els objectius específics són els següents:

1. Conèixer les polítiques, programes sectorials i línies de subvenció de la UE en els àmbits de la competitivitat empresarial i la innovació, l'ocupació i els assumptes socials, i el medi ambient l'energia.

2. Identificar la informació necessària per passar d'un projecte local a un projecte transnacional

3. Conèixer el cicle de vida dels projectes i les diferents fases de les que es composa

4. Desenvolupar les competències necessàries per planificar i gestionar projectes europeus

5. Analitzar les experiències de diferents tipus d'equips de treball que hagin participat en la planificació i gestió d'un projecte europeu

PROGRAMA

I. Instruments financers i polítiques de la Unió Europea

 1. Marc financer: el pressupost comunitari: el pressupost comunitari 2014-2020
 2. Política regional europea i el seu impacte a Catalunya: instruments financers de la política estructural, de cohesió i altres iniciatives comunitàries
 3. Polítiques, programes sectorials i línies de subvenció de la Unió Europea:

               - competitivitat empresarial i innovació
               - ocupació, assumptes socials i ciutadania
               - medi ambient i energia

 

II. Metodologies per a la preparació i la gestió de projectes europeus

 

 1. Definició del projecte: de la idea a la proposta
 2. Criteris de selecció i redacció de projectes
 3. Gestió de les activitats del projecte: seguiment i avaluació
 4. Gestió econòmica -financera del projecte
 5. Control i auditoria del projecte
 6. Comunicació, difusió i sostenibilitat del projecte

Destinataris

- Personal tècnic de l'Administració que coordini i/o participi en diferents projectes europeus (àrees de promoció econòmica, serveis socials, educació, medi ambient, etc).

- Professionals que treballin en entitats privades, organitzacions sense ànim de lucre o empreses que coordinin xarxes transnacionals i/o gestionin projectes europeus

- Titulats/des de diverses especialitats que desitgin conèixer instruments per a la planificació i gsetió de projectes finançats per la UE.

PROFESSORAT

 • Isabel Junquera. Politòloga i consultora a Repte Territorial
 • Francisco Ramos. Assessor de l’Àrea de Desenvolupament Local de la Diputació de Barcelona
 • Josep Rodríguez. Expert en gestió i avaluació projectes de cooperació europea i internacional
 • Mariona Sanz. Directora de la Unitat d'Innovació Empresarial d’ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya
 • Albert Sorrosal. Consultor expert en projectes europeus
 • Xavier Tiana. Politòleg i expert en finançament i projectes europeus

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 17 octubre de 2013

DATA D'INICI

24 octubre de 2013

DATA DE FI

19 desembre de 2013

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

330 €

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

450 €

CALENDARI DE CLASSES

Del 24 d'octubre al 19 de desembre de 2013 (dijous de 16.00 a 20.00 hores)

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

 

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This