FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

INTRODUCCIÓ AL PROGRAMA R: PROGRAMARI LLIURE PER AL TRACTAMENT DE DADES ESTADÍSTIQUES (FINALITZAT)

Presentació

El programa R és un programari lliure (de distribució gratuïta) de càlcul estadístic, tractament de dades i desenvolupament gràfic que s’executa en una àmplia varietat de plataformes: UNIX, Windows i MacOS. A diferència d’altres programes com l’SPSS o l’SPAD, aquest permet tractar i analitzar dades estadístiques de manera flexible a través d’un llenguatge de programació senzill (anomenat S) que inclou condicions, bucles i funcions definides per l’usuari.

 En aquest curs es presentaran dues de les diferents IDEs, o entorns de desenvolupament integrats, disponibles per utilitzar R: GUI, per Windows, i RStudio, multiplataforma. Donat que aquesta segona és més amigable per a l'usuari novell, és la que s'utilitzarà durant el curs. També s'explicarà l'existència d'Emacs+ESS.

OBJECTIUS

L'objectiu principal del curs és donar els coneixements bàsics perquè els futurs usuaris d'R puguin continuar amb el seu aprenentatge i utilització de forma totalment autònoma.

PROGRAMA

  1. Instal·lació del programari.
  2. Conceptes bàsics: usos, objectes i tipus de fitxers.
  3. Descriptius de les variables numèriques i de variables qualitatives.
  4. Transformacions de variables: re-codificació de variables, tant numèriques en interval com canvis en les categories de les variables cadena.
  5. Segmentacions i subgrups.
  6. Unió de dades per tractar-les de forma conjunta.
  7. Tractament i presentació de resultats (passar resultats a excel, txt i introducció de la possibilitat d'utilitzar R en combinació amb LATEX).
  8. Gràfics: tipus i característiques bàsiques.
  9. Funcionalitats avançades: utilització de bucles, la programació de funcions i la possibilitat del disseny de mapes amb R.

Destinataris

-Tècnics/ques d'investigació social

-Tècnics/ques en investigació de mercats

-Consultors/res

-Qualsevol persona interessada en aquesta matèria

PROFESSORAT

Manel Sánchez, politòleg i analista de la Fundació Pi i Sunyer

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 11 octubre de 2013

DATA D'INICI

18 octubre de 2013

DATA DE FI

15 novembre de 2013

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

205 €

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

255 €

CALENDARI DE CLASSES

Del 18 d'octubre al 15 de novembre, divendres de 16.00 a 20.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Click & Do

Carrer Pelai, 8

08001 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

 

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This