FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

METODOLOGIES PER A LA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES [FINALITZAT]

Presentació

Aquest curs s’estableix com la continuació del curs “Redacció de projectes: generació d’idees, anàlisi de problemes i redacció” i incideix en les diferents tècniques de planificació i gestió. Alhora s’utilitzaran les eines informàtiques més avançades per millorar i facilitar aquest procés a través del programa informàtic MS Project.

 

El treball per projectes és cada vegada més comú a totes les organitzacions. Per aquest motiu, cada vegada més, es van desenvolupant tècniques i instruments per a millorar la seva planificació, el seu disseny i el seu impacte. L'enfocament del Marc Lògic és una d'aquestes eines metodològiques per la planificació i el disseny de projectes.

OBJECTIUS

L'objectiu del curs és dominar les tècniques de planificació i gestió de projectes que permetin la seva adequada execució i seguiment.

PROGRAMA

 1. Beneficis de la planificació dels projectes: com reverteix en el seu èxit
 2. Tipus de projectes i tècniques de planificació:
  • Planificació detallada
  • Gantt
  • Pert
  • Camí crític
  • Altres
 3. Elements per a la planificació:
 • Definició de l'abast
 • Estimacions de durades
 • Eficiència
 • Riscos
 • Altres
4. Execució i seguiment dels projectes
5. Aplicació amb MS Project i l'Open Project

Destinataris

-Tècnics/ques especialitzats en la redacció d'informes, projectes...

-Personal de qualsevol entitats vinculada amb diferents projectes socials

-Qualsevol persona interessada en el tema

PROFESSORAT

Marc Ambit. Consultor i formador

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 3 març de 2014

DATA D'INICI

10 març de 2014

DATA DE FI

7 abril de 2014

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

170 €

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

240 €

CALENDARI DE CLASSES

Del 10 de març al 7 d'abril de 2014. Dilluns de 16.00 a 19.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

c/Roger de Llúria 155-157, entrl 1ª

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

 

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This