FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

PROGRAMACIÓ I DINAMITZACIÓ DE PROJECTES CULTURALS [FINALITZAT]

Presentació

La promoció i dinamització de la cultura genera diferents tipus de sinèrgies tant amb els actors econòmics com amb el teixit social dels territoris, en impulsar l’aparició d’espais i formats d’expressió. En aquest sentit la gestió de la cultura tant a nivell públic com privat, esdevé un àmbit de professional cada vegada més important en el marc de les polítiques de desenvolupament local.

 

La planificació i gestió de projectes i accions culturals requereix d’equips multidisciplinars que puguin abordar els diferents processos que integren. En aquest marc, sociòlegs i politòlegs tenen les capacitats necessàries per intervenir-hi si bé cal que coneguin en profunditat mètodes, eines i procediments de la gestió cultural.

 

El curs que presentem pretén promocionar les nostres professions en aquest àmbit de la mà d’altres politòlegs i sociòlegs que ja hi treballen, i també d’altres tipus de professionals que poden aportar-nos el coneixement i l’experiència en la gestió de polítiques i programes culturals.

 

OBJECTIUS

L’objectiu general del curs és conèixer els elements bàsics que intervenen en els processos de planificació i gestió de projectes i accions culturals, des de la perspectiva de la dinamització econòmica i el desenvolupament local dels territoris.

 

Els objectius específics són els següents:

 • Identificar la cultura com un  factor clau de  desenvolupament econòmic i social

 

 • Conèixer les polítiques culturals a nivell europeu, estatal i local que impulsen les actuals accions culturals

 

 • Analitzar el marc institucional i els agents que intervenen en els processos de promoció i gestió cultural

 

 • Desenvolupar el sistema de programació i gestió de projectes cultural des de la identificació de les necessitats i oportunitats del territori, fins a l’elaboració i execució del pla d’acció

 

PROGRAMA

 1. La cultura com a element de desenvolupament econòmic i social
 2. Les polítiques culturals a l’àmbit local
 3. Marc institucional i agents que intervenen en la gestió cultural: la cooperació público-privada
 4. Planificació i gestió de projectes i accions culturals
 • Contextualització i criteris per a les programacions culturals
 • Mètodes i tècniques per a la detecció de necessitats i demandes
 •  Recursos organitzatius, humans i econòmics per a la programació cultural
 •  Elaboració del pla d’acció per a la programació de la gestió cultural
 •  Accions de comunicació i màrqueting cultural
 •  Avaluació de les programacions de gestió cultural

Destinataris

- Personal tècnic d’administracions públiques locals, entitats o empreses que impulsen i/o gestionen projectes i accions culturals

- Persones titulades universitàries en Ciències Polítiques i Sociologia que vulguin introduir-se en l’àmbit professional de la gestió cultural

- Qualsevol persona titulada universitària interessada per aquest àmbit

 

PROFESSORAT

Agnès Pros, sociòloga i tècnica superior de cultura de la Generalitat de Catalunya

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 25 febrer de 2014

DATA D'INICI

4 març de 2014

DATA DE FI

25 març de 2014

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

120 €

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

185 €

CALENDARI DE CLASSES

Del 4 al 25 de març de 2014. Dimarts de 18.00 a 21.00 hores.

 

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

c/Roger de Llúria 155-157, entrl 1ª

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

 

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This