ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS [+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
He llegit i accepto la política de privacitat, l'avís legal i l'enviament de l'InfocolpisRECOMANEM
[+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Cursos subvencionats

FITXA DEL CURS

AGENT DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC

PRESENTACIÓ

La figura de l’Agent de Desenvolupament Local en les seves múltiples facetes s’ha anat especialitzant i adaptant segons les necessitats dels territoris. En el cas d’aquells territoris que s’han desenvolupat econòmicament gràcies a l’activitat turística que han generat, els ens locals han hagut de fer front a una sèrie de canvis estructurals que han fet palesa la necessitat de la figura de l’Agent de Desenvolupament Turístic. Aquests professionals poden treballar a les àrees de desenvolupament local i turisme d'ajuntaments, oficines de promoció i informació turística i consultories especialitzades.

Aquest curs està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

OBJECTIUS

L'objectiu general del curs és oferir una visió transversal i àmplia dels diferents àmbits d'actuació del desenvolupament turístic a partir d'un enfocament eminentment pràctic.

 • Detectar les competències i habilitats que ha de tenir l'Agent de Desenvolupament Turístic per a desenvolupar les funcions i les tasques pròpies d'aquest lloc de treball
 • Analitzar la situació actual del sector turístic a Catalunya i a Europa
 • Conèixer diferents metodologies per a realitzar una adequada planificació estratègica del territori
 • Crear escenaris estratègics que permetin planificar accions de promoció turística adients al territori
 • Conèixer les principals fonts de finançament per a dur a terme accions de promoció turística
PROGRAMA
 1. Evolució del turisme, planificació turística i ordenació territorial

  • Definició del concepte de turisme
  • Evolució i situació actual del turisme a l'àmbit català, espanyol i europeu
  • Ordenació territorial i desenvolupament turístic
  • La comercialització del territori i dels productes turístics
 2. Planificació estratègica del desenvolupament turístic

  • Valoració del potencial del territori
  • Disseny estratègic: finalitat i objectiu, orientació estratègica general, procés de segmentació i estratègia per segment
  • Pla Operatiu
  • Metodologies per a planificar: anàlisi interna, anàlisi externa, DAFO i definició d'objectius i estratègies
 3. Recerca de recursos per al finançament de les accions de promoció turística

  • Principals línies d'ajut de les polítiques de desenvolupament local i promoció turística
  • Iniciatives i programes de promoció turística
  • Polítiques i accions comunitàries
  • Fons europeus de finançament

 4. Habilitats competencials de l'Agent de Desenvolupament Turístic

  • Definició del perfil de l'Agent de Desenvolupament Turístic

 5. Sensibilització ambiental
 6. Prevenció de riscos laborals
 7. Inserció laboral i tècniques de recerca de feina
DESTINATARIS
 • Dones
 • Estar inscrita com a demandant d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya
PROFESSORAT

Marc Ambit. Consultor i formador

Josep Capellà.  Expert en gestió pública del turisme i consultor

Jordi Datzira. Consultor especialitzat en destinacions turístiques

Imma Espel. Responsable de l'àrea de turisme del Consell Comarcal del Berguedà

Isabel Martínez. Psicòloga i consultora

Antoni Niubó. Consultor especialitzat en planificació estratègica

Mar Sànchez-Carrion. Psicòloga i orientadora professional

 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 27 febrer de 2009
DATA D'INICI DATA DE FI
09 març de 2009 29 maig de 2009
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
Subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu Subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu
CALENDARI DE CLASSES
Durada del curs: 265 hores

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.

 

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA

c/Roger de LLúria, 155-157 Entl 1a

Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
 • Còpia del DNI
 • Full d'alta a l'OTG
 • Currículum vitae
ENLLAÇ D'INTERÈS
FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Cognoms: Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
Correu electrònic: Telèfon:
DADES ACADÈMIQUES
Nivell acadèmic:
Titulació:
Centre d'estudis:
SITUACIÓ LABORAL
Aturat/da Ocupat/da Sense Ocupació anterior      - Altres
Estàs donat/da d’alta al Servei d’Ocupació de Catalunya: No
Nom de l’última empresa on vas treballar:
Sector d’activitat:
Tipus de feina realitzada:
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (1) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
 • Visual CAPTCHA

El sotasignant consent expressament que les dades personals que ens facilita mitjançant aquest formulari s'integrin en un fitxer del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb la finalitat de remetre-li informació, via correu postal o electrònic, relativa a les activitats formatives que organitzi el Col·legi. En qualsevol cas, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI, dirigint-se a la seu del Col·legi a: carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 Barcelona.

(1) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(2) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web