FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

ANÀLISI DE TEXTOS, IMATGES I SO: APLICACIÓ DEL PROGRAMA ATLAS.TI [FINALITZAT]

Presentació

En general, els manuals de tècniques d’investigació dediquen poc espai per a l’anàlisi de dades qualitatives. Aquest curs pretén resoldre aquest buit abordant les dues principals orientacions en l’anàlisi de dades qualitatives: l’Anàlisi de Contiguts i el Mètode Comparatiu Constant (Grounded Theory).

La metodologia didàctica del curs es fonamentarà en la pràctica amb el programari ATLAS.ti. Per altra banda, els continguts teòrics també seran importants, de manera que es puguin identificar les diferents orientacions analítiques i es puguin relacionar amb els corrents teòrics i metodològics. Durant el curs s’oferiran exemples pràctics i es realitzaran a l’aula exercicis d’aplicació de les perspectives revisades.

OBJECTIUS

L’objectiu és reconèixer i avaluar les diferents orientacions existents en l’anàlisi de textos i escollir la més adequada per a una determinada pregunta d’investigació i un determinat plantejament teòric.

PROGRAMA

1. L’anàlisi qualitativa en la investigació social: aplicacions pràctiques a diferents camps de treball

1.1 L’especificitat de l’anàlisi qualitativa

1.2 Les grans tradicions en l’anàlisi qualitativa

1.3 Exemples d’aplicació d’anàlisi qualitativa

 

2. L’anàlisi de continguts

2.1 Origen històric i principis bàsics

2.2 Procediments i estructura de l’anàlisi de continguts

 


3. El mètode comparatiu constant

3.1. El mètode comparatiu constant i les seves fonamentacions teòriques i metodològiques

3.2. Procediments i estructura del mètode comparatiu constant

 

4. L'anàlisi de dades qualitatives amb el programa ATLAS.ti

4.1. L’anàlisi de textos, imatges i sons: tipus de programes i característiques 

4.2. L’anàlisi de continguts amb el programa ATLAS.ti

      4.2.1. Eines que ofereix l’ATLAS.ti per a l’anàlis de continguts

      4.2.2. Procediment i fases de l’anàlisi

       4.2.3. Ús combinat de l’ATLAS.ti amb programes de caràcter quantitatiu 

4.3. El programa ATLAS.ti i la grounded theory

      

Destinataris

- Investigadors/res socials

- Qualsevol persona interessada en l'anàlisi de dades qualitatives

PROFESSORAT

Joan Miquel Verd. Professor de Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 11 juny de 2014

DATA D'INICI

18 juny de 2014

DATA DE FI

17 juliol de 2014

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

140 €

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

195 €

CALENDARI DE CLASSES

18 de juny, 2, 9 i 17 de juliol de 2014.

Dimecres de 18.00 a 21.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

C/Roger de Llúria, 155-157, entlo. 1a

08037 Barcelona

 

(*) La tercera i quarta sessió del curs es realitzarà a l'aula d'informàtica ubicada a:

Click & Do

Carrer Pelai 8, 2ª planta - Edifici Stucom

08001 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

 

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This