FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

INNOVACIÓ SOCIAL: POLÍTIQUES PÚBLIQUES I ESTRATÈGIES DE CREATIVITAT CIUTADANA EN UN CONTEXT DE CRISI [FINALITZAT]

Presentació

La noció d'innovació social és recurrent des de fa més d'una dècada en les narratives polítiques promogudes per la Comissió Europea alhora de fer referència als reptes globals que afronten les societats contemporànees. En un context de desmantellament sistemàtic de les polítiques de benestar, increment de les desigualtats i pèrdua de drets socials, l'ús de l'expressió per part de les administracions públiques desperta tot tipus de suspicàcies. La identificació tant dels límits i contradiccions, com també dels reptes i potencials que suposen els processos d'innovació social -tan per part de les administracions públiques com des de la ciutadania organitzada pel tractament i la transformació de les dinàmiques d'exclusió social-, és una qüestió important per els nostres dies.

 

El curs està adreçat a persones que treballen per la transformació social, ja sigui dins de les administracions públiques com des del si dels moviments socials o d'entitats de la societat civil organitzades per al tractament i la transformació de les dinàmiques d'exclusió. 

OBJECTIUS

- Identificar els principals àmbits d'innovació social, així com els reptes i contradiccions amb les que es troba la ciutadania organitzada pel tractament i la transformació de les dinàmiques d'exclusió social.

 

- Avaluar críticament diferents experiències de foment de la innovació social per part de les administracions públiques.

 

- Conèixer les principals aproximacions teòriques a la noció d'innovació social i valorar-ne les seves implicacions polítiques, econòmiques i culturals.

PROGRAMA

1. Aproximació crítica a la noció d'innovació social 

 • Un concepte dubtós i difícil d'acotar. Què és la innovació social?
 • La importància de l'escala i la preocupació per la replicabilitat.
 • Disciplines teòriques i actors implicats en la difusió de l'expressió en un context de crisi multidimensional.
 • Implicacions en termes d'empoderament cultural,  democràcia econòmica i justícia social.

 

2. Les administracions públiques i el foment de la innovació social

 • Polítiques públiques i foment de la cohesió social en un marc de governança multinivell
 • Límits i contradiccions del foment de la innovació social. Podem considerar a les administracions públiques com a socialment innovadores?
 • Anàlisi de casos de promoció pública de la innovació social.

 

3. Experiències de creativitat ciutadana en un context de crisi multidimensional

 • Moviments socials, àmbits d'innovació i canvi polític
 • Anàlisi de casos i pràctiques ciutadanes contra les dinàmiques d'exclusió social.
 • Auto-organització, governança i finançament de l'associacionisme socialment transformador.
 • Treball en xarxa, economía solidaria i transformació social.

 

Destinataris

El curs està adreçat a persones que treballen per la transformació social, ja sigui dins de les administracions públiques com des del si dels moviments socials o d'entitats de la societat civil organitzades per al tractament i la transformació de les dinàmiques d'exclusió.

PROFESSORAT

Santiago Eizaguirre. Sociòleg i professor de la Universitat de Barcelona.

 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 28 octubre de 2014

DATA D'INICI

4 novembre de 2014

DATA DE FI

25 novembre de 2014

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

120 €

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

185 €

CALENDARI DE CLASSES

Del 4 al 25 de novembre, dimarts de 17.00 a 20.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

 

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This