FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DELIBERATIVA [FINALITZAT]

Presentació

A diferència de la democràcia representativa i la manera actual de fer política, el model de l’administració deliberativa parteix de la lògica de la governança i inclou la participació com a estratègia de la seva actuació.

En aquest curs es partirà de la democràcia deliberativa en tant que eina de resolució de conflictes públics, i s'analitzarà el procés i la gestió interna dels processos participatius.

 

OBJECTIUS

L'objectiu del curs és conèixer els elements necessaris per a desenvolupar processos
de deliberació col·lectiva i diàleg social, a través de l'anàlisi de polítiques públiques que s'han portat a terme amb aquesta lògica.

PROGRAMA

1. La democràcia deliberativa:

 • El procés: passar de fer polítiques per la gent a fer-les amb la gent.
     • La gestió interna dels processos participatius.
     • La democràcia deliberativa en tant que eina de resolució de conflictes públics.
     • Exemples pràctics de polítiques públiques dutes a terme amb processos de deliberació col·lectiva i diàleg social (una nova manera de fer política).
     • De l’aquí no a l’així sí: planificació, fases i tècniques d’investigació social
     • Els resultats i el retorn


 2. Innovació i polítiques públiques:

 • Els entorns de la innovació
 • Els motors de la innovació
 • Exemples concrets. De la teoria a la pràctica.

 

Destinataris

- Càrrecs electes i/o personal directiu o tècnic que gestionen projectes en qualsevol àrea d’actuació en l’àmbit autonòmic o local

- Qualsevol persona interessada en tenir conèixements bàsics sobre innovació i polítiques públiques

PROFESSORAT

Daniel Tarragó, sociòleg i consultor a Neòpolis

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 27 abril de 2015

DATA D'INICI

4 maig de 2015

DATA DE FI

18 maig de 2015

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

95€

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

135€

CALENDARI DE CLASSES

Del 4 a l 18 de maig, dilluns de 17.00 a 20.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació

 

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This