FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

TALLER PRÀCTIC: COMUNICACIÓ ORAL EFECTIVA [FINALITZAT]

Presentació

La comunicació oral és una de les habilitats professionals més valorades en l’àmbit professional. Tant important és saber captar l’atenció d’un gran auditori, com transmetre la informació necessària en una reunió o entrevista personal.

Perquè la comunicació oral sigui efectiva i arribi de forma adequada als nostres interlocutors és necessari conèixer alguns elements que la faciliten i dominar aspectes relacionats amb modulació de la veu, l’entonació, la locució, la respiració i el llenguatge corporal.

Aquest taller vol posar en pràctica tots aquests elements amb l’objectiu que cada persona participant pugui detectar quins són els aspectes que ha de millorar i pugui trobar els recursos necessaris per fer-ho.

OBJECTIUS

L’objectiu del taller és que les persones participants detectin quins són els aspectes que han de millorar en la seva comunicació oral i trobin els recursos necessaris per fer-ho.

Durant el taller es faran visionats d’exemples i contraexemples, és a dir, d’oradors bons i dolents. I cada persona tindrà l’oportunitat de fer presentacions públiques que seran comentades i corregides.

PROGRAMA

1. La comunicació verbal i paraverbal: el control i la modulació de la veu. Dominar les inflexions de la veu, en gran part, significa dominar el missatge.

2. El volum, l’entonació, el ritme i les pauses com a factors clau de la comunicació. Quatre elements que cal controlar i que es poden practicar perquè el missatge sigui efectiu.

3. Mesures generals d’higiene vocal. Tot i que el curs no està plantejat des d’un punt de vista foniàtric (mèdic), cal conèixer les normes bàsiques per tenir cura de la veu.

4. Tècniques de respiració. La respiració és fonamental a l’hora d’executar el discurs oral. Cal conèixer les tècniques que s’adapten millor a aquesta activitat.

5. Elocució i dicció correctes. Perquè el missatge arribi correctament i sense interferències als destinataris cal que l’elocució i la dicció siguin el més acurades posibles. Comprovarem que són correctes i corregirem les posibles mancances.

6. Projecció de la veu. Hi ha veus més i menys poderoses, però una correcta impostació i posició permet que qualsevol tipus de veu pugui arribar als seus destinataris.

7. Com resolem els errors habituals. Tot i que de vegades els oradors cometen errors singulars, hi ha tota una sèrie d’errors que es repeteixen sovint en la majoria d’oradors poc ensinistrats. A partir dels exemples d’oradors excel·lents, de bons i de dolents, veurem quins recursos tenim per no caure en els errors habituals.

Destinataris

- Qualsevol persona que hagi de parlar en públic i vulgui millorar la seva tècnica, ja sigui tant en grans auditoris com en petits (reunions, assemblees, entrevistes, etc.)

PROFESSORAT

Alfred Quintana, sociòleg, filòleg i consultor a Makulatura.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 7 maig de 2015

DATA D'INICI

14 maig de 2015

DATA DE FI

28 maig de 2015

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

80€

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

115€

CALENDARI DE CLASSES

Del 14 al 28 de maig, dijous de 17.00 a 19.30h

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This