FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

ELS FONS EUROPEUS 2014-2020: UNA NOVA GENERACIÓ DE PROGRAMES [FINALITZAT]

Presentació

Ens trobem en els primers estadis del marc financer europeu 2014-2020 en el marc del qual s’ha impulsat una nova generació de programes europeus que abastaran tot el període de programació.


Els nous programes presenten tot una sèrie de novetats tant pel que fa a les seves prioritats temàtiques com a les assignacions de recursos i operatives de funcionament. Si bé alguns dels programes ja han realitzat les primeres convocatòries, per d’altres, en particular els Fons Estructurals i d’Inversió Europeus, 2015 serà l’any de llançament de les primeres convocatòries.

OBJECTIUS

  1. Conèixer les novetats i característiques del pressupost de la Unió Europea 2014-2020.
  2. Conèixer la lògica i las diferents polítiques de la Unió Europea, el desplegament en programes temàtics, i com aquests programes se concreten en projectes.
  3. Identificar les novetats, prioritats i elements crítics dels nous fons i programes europeus.

PROGRAMA

Bloc 1. El pressupost europeu 2014-2020

- Principals novetats pràctiques dels fons europeus en aquest període

- Fons estructurals i d'Inversió Europeus: FEDER, FSE, Cooperació Territorial Europea, FEADER i FEMP

 -Els programes comunitaris d'àmbit temàtic (Europa Creativa, Erasmus+, Life, etc)


 Bloc 2. Fons europeus de R+D i d'acció exterior

  • Horizon 2020
  • COSME
  • Política de veïnatge
  • Cooperació al desenvolupament

Destinataris

- Personal tècnic de l'Administració que coordini i/o participi en diferents projectes europeus (àrees de promoció econòmica, serveis socials, educació, medi ambient, etc).

- Professionals que treballin en entitats privades, organitzacions sense ànim de lucre o empreses que coordinin xarxes transnacionals i/o gestionin projectes europeus

- Titulats/des de diverses especialitats que desitgin conèixer instruments per a la planificació i gsetió de projectes finançats per la UE.

PROFESSORAT

Josep Rodríguez, expert en gestió i avaluació projectes de cooperació europea i internacional

Carla Canal, politòloga i tècnica de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 28 maig de 2015

DATA D'INICI

4 juny de 2015

DATA DE FI

11 juny de 2015

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

85€

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

120€

CALENDARI DE CLASSES

Del 4 a l'11 de juny, dijous de 16.00 a 20.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació

 

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This