FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

SEMINARI: ANÀLISI DE DESIGUALTATS SOCIALS [FINALITZAT]

Presentació

L’anàlisi de les desigualtats socials dóna a conèixer el grau de desenvolupament d’un determinat sistema social i facilita informació que permet dissenyar i implementar eines i recursos per a la seva millora.

 

El seminari desenvoluparà metodològiques i tècniques de la investigació destinada a l’anàlisi de les desigualtats socials, i donarà exemples de sistemes de recollida i anàlisi de dades que s’estan portant a terme en diverses institucions.

OBJECTIUS

L'objectiu del seminari és conèixer les característiques metodològiques i tècniques de la investigació destinada a l’anàlisi de les desigualtats socials.

 

PROGRAMA

Bloc 1. Desigualtat social

1. Estratificació i Desigualtat Social

  • El concepte de diferenciació social, desigualtat y estratificació social. El concepte de classe social.
  • Estratificació ocupacional: escala ISCED, ISCO, Goldthorpe y Erickson, Olin Wrigth, Categoria socioprofessional francesa.

2. Mobilitat i Desigualtat Social

  • L’anàlisi de la mobilitat absoluta.
  • L’anàlisi de la mobilitat relativa.

3. Equitat i Desigualtat – Desigualtat educativa

  • El debat equitat y desigualtat educativa
  • Desigualtat a la educació superior

 

Bloc 2. Desigualtat econòmica

1. Pobresa

2. Desigualtat

Destinataris

- Investigadors/res socials

- Qualsevol persona interessada en l'anàlisi de les desigualtats socials

PROFESSORAT

Sandra Fachelli i Amedeo Piolatto, Universitat de Barcelona

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 14 abril de 2015

DATA D'INICI

15 abril de 2015

DATA DE FI

20 maig de 2015

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

120€

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

180€

CALENDARI DE CLASSES

15, 22, 29 d'abril i 20 de maig, dimecres de 19.00 a 21.00 hores

8 de maig, divendres de 17.00 a 21.30 hores

 

LLOC ON S'IMPARTEIX

Facultat d'Economia i Empresa

Universitat de Barcelona

Diagonal, 696 de Barcelona

(Antiga Escola d'Empresarials)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

 

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This