FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

SEMINARI: TÈCNICA DELPHI [FINALITZAT]

Presentació

El mètode Delphi és una tècnica d’investigació exploratòria basada en la reflexió intuïtiva d’un grup d’experts amb l’objectiu d’anticipar els canvis o les tendències que es poden produir en un àmbit concret. La seva aplicació permet fer prospeccions tant en diferents àmbits de recerca de les ciències socials, com en matèria tecnològica. Tanmateix, actualment el mètode Delphi s’està adaptant a les necessitats concretes dels diferents àmbits objecte d’estudi.

OBJECTIUS

L'objectiu del seminari és conèixer el procediment de la tècnica Delphi i les seves aplicacions en la recerca aplicada.

PROGRAMA

  1. Fonaments del mètode Delphi
  2. La previsió basada en el coneixement d'experts i per a la presa de decisions
  3. Procediment tècnic
  4. Exemples d'aplicació

 

Destinataris

- Investigadors/res socials

- Qualsevol persona interessada en la tècnica Delphi

PROFESSORAT

Clara Riba, Universitat Pompeu Fabra

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 26 maig de 2015

DATA D'INICI

27 maig de 2015

DATA DE FI

10 juny de 2015

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

60€

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

90€

CALENDARI DE CLASSES

Del 27 de maig al 10 de juny, dimecres de 19.00 a 21.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Facultat d'Economia i Empresa

Universitat de Barcelona

Diagonal, 696 de Barcelona

(Antiga Escola d'Empresarials)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

 

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This