FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

SEMINARI: ANÀLISI DE TEXTOS I DEL DISCURS [FINALITZAT]

Presentació

Tradicionalment, dins els manuals de tècniques d’investigació, l’espai dedicat a l’anàlisi de dades textuals és mínim comparat amb el dedicat a la recollida i producció del mateix tipus de dades. El seminari pretèn resoldre aquest buit abordant les orientacions més habituals en el tractament de textos: Anàlisi de Contiguts quantitativa i qualitativa, Teoria fonamentada (Grounded Theory) i Anàlisi del Discurs.

OBJECTIUS

L’objectiu del seminari és reconèixer i avaluar les diferents orientacions existents en l’anàlisi de textos i que tingui els coneixements suficients per poder escollir quina de les orientacions és la més adequada per a una determinada pregunta d’investigació i un determinat plantejament teòric. L’orientació del curs serà eminentment pràctica, centrada en exemples reals d’investigació i en l’utilització del programa ATLAS.ti, específic per a l’anàlisi de textos.

PROGRAMA

  1. L’anàlisi de dades textuals: característiques i tipus.
  2. Anàlisi reticular de textos i del discurs: fases i tasques.
  3. Exemples d'aplicació.
  4. Aplicació informàtica.

 

Destinataris

- Investigadors/res socials

- Qualsevol persona interessada en l'anàlisi de textos i dels discurs

PROFESSORAT

Joan Miquel Verd, Universitat Autònoma de Barcelona

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 4 juny de 2015

DATA D'INICI

5 juny de 2015

DATA DE FI

19 juny de 2015

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

140€

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

210€

CALENDARI DE CLASSES

Del 5 al 19 de juny, divendres de 17.00 a 21.30 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Facultat d'Economia i Empresa

Universitat de Barcelona

Diagonal, 696 de Barcelona

(Antiga Escola d'Empresarials)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

 

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This