FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

CÀLCUL I ELABORACIÓ DE PRESSUPOSTOS PER A PROJECTES (FINALITZAT)

Presentació

El càlcul del pressupost d’un projecte ha de respondre a uns criteris que serviran per determinar el preu de les diferents tasques i activitats que s’incloguin. Per fer-ho, cal tenir en compte una sèrie d’elements relacionats amb el tipus de projecte que es porta a terme, el tipus de client i els marges que en volem obtenir, entre d’altres.

Aquest curs facilita algunes de les eines més importants tant per disposar de criteris per  a calcular preus, com per a l'elaboració de pressupostos i la seva gestió. També s'introduiran algunes estratègies per presentar-ho i negociar-ho amb el client.

OBJECTIUS

Els objectius del curs són:

 • Conèixer els conceptes bàsics per a elaborar un pressupost
 • Disposar de criteris per a calcular preus
 • Construir un full de càlcul per elaborar pressupostos
 • Elaborar un pressupost
 • Negociar un pressupost amb el client

PROGRAMA

 1. Conceptes bàsics per al càlcul de pressupostos
  • Activitat i tasca
  • Preu hora
  • Marge i tipus de marge
  • Tipus de despeses
  • Impostos imputables a l'activitat professional
  • Límits administratius a la contractació externa
 2. Eines per a l'elaboració de pressupostos
  • Full de càlcul per a la elaboració d'un pressupost
 3. Criteris bàsics per prendre decisions
  • Fixació d'un preu hora
  • Reserves pressupostàries (imprevistos, imputació de despeses, etc.)
  • Realització d'ajustos
 4. Gestió pressupostària
  • Gestió del pressupost
  • Seguiment de la despesa
 5. Aplicació pràctica
  • Càlcul de pressupostos (casos pràctics)
  • Presentació al client i negociació

Destinataris

-Tècnics/ques especialitzats en la redacció d'informes, projectes...

-Personal de qualsevol entitats vinculada amb diferents projectes socials

-Qualsevol persona interessada en el tema

PROFESSORAT

 

 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 10 novembre de 2015

DATA D'INICI

17 novembre de 2015

DATA DE FI

1 desembre de 2015

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

95€

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

135€

CALENDARI DE CLASSES

Del 17 de novembre a l'1 de desembre, dimarts de 17.00 a 20.00h

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

c/Roger de Llúria 155-157, entrl 1a

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This