FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

INTRODUCCIÓ A L'OPEN DATA: OBTENCIÓ, ANÀLISI I TRACTAMENT DE DADES OBERTES (FINALITZAT)

Presentació

Des de ja fa un temps, el tema de dades obertes (open data) i reutilització de la informació del sector públic (RISP) ha despertat un gran interès donat el seu potencial, tan econòmic com per entendre una societat digital com la nostra. És interessant, doncs, promoure la formació com a instrument bàsic per a la creació d’una gran comunitat de pràctica al voltant d’aquest tema. Com a element central d’aquesta formació s’ha dissenyat un curs introductori sobre dades obertes amb l’esperit d’atraure a professionals i particulars interessats en el mateix, amb els objectius que es descriuen a continuació.

OBJECTIUS

 • Donar a conèixer el concepte d’obertura i reutilització de les dades (open data i RISP) i quins són els principals actors que intervenen, tant internacionalment com a Catalunya.
 • Dotar als participants d’un llenguatge comú al voltant dels aspectes clau relacionats amb les dades obertes.
 • Fer un recull d’eines, recursos i bones pràctiques sobre dades obertes.
 • Aplicar aquest coneixement a les necessitats professionals dins de l’àmbit de les ciències socials.

PROGRAMA

1a sessió: Introducció

 

 • Context històric
 • Definicions bàsiques
 • Exemples d’experiències amb dades obertes
 • Portals de dades obertes
 • Cicle de vida de les dades obertes
 • Aspectes tecnològics
 • Aspectes no tecnològics (ètics, legals, …)

 

 2a sessió: Captura i preprocessament

 

 • Orígens de les dades obertes
 • Accés dinàmic / estàtic
 • Formats CSV, JSON i XML

○      OpenRefine

 • Mecanismes de captura:

○      Scrapping

○      Ús d’APIs

○      Altres

 

3a sessió: Anàlisi

 

 • Introducció a R
 • Anàlisi descriptiu
 • Models:

○ Regresió

○ Classificació no supervisada (clustering)

○ Classificació supervisada (arbres de decisió)

 

4a sessió: Visualització

 

 • La visualització com anàlisi avançat
 • Visualitzar per explicar històries: NY Times
 • Infografies
 • Explorant l’estructura de les dades: R
 • Xarxes i grafs: Gephi
 • La visualització com a interfície: D3.js

Destinataris

-Investigadors/res socials

-Personal tècnic d'empreses consultores

-Qualsevol persona interessada en iniciar-se en aquest àmbit

 

 

PROFESSORAT

Joan Manel Sànchez. Politòleg i membre de i-LabSo (internet Laboratori Social), cooperativa dedicada a la recerca social aplicada a les organitzacions.

Julià Minguillón. Professor de la UOC i membre de Catalunya Dades

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 16 novembre de 2015

DATA D'INICI

23 novembre de 2015

DATA DE FI

21 desembre de 2015

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

150€

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

180€

CALENDARI DE CLASSES

Del 23 de novembre al 21 de desembre, dilluns de 17.00 a 20.00h.

LLOC ON S'IMPARTEIX

Click & Do

Carrer Pelai, 8

08001 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This