ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS [+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
RECOMANEM
[+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Formació continuada

FITXA DEL CURS

INTRODUCCIÓ AL DESENVOLUPAMENT LOCAL: ESTRATÈGIES INNOVADORES EN EL CONTEXT ACTUAL (FINALITZAT)

PRESENTACIÓ

Aquest curs planteja noves estratègies de desenvolupament local que permetin millorar la competitivitat dels territoris, a través de la dinamització econòmica dels municipis i la consolidació d’activitats productives que generin ocupació.

Es pretén generar un espai de reflexió i d’intercanvi d’experiències en relació als processos de desenvolupament local i a les estratègies que en el context actual poden facilitar la dinamització econòmica dels territoris i la generació d’ocupació.

Aquest tipus de formació introductòria està adreçada tant a aquelles persones que volen iniciar-se professionalment en el camp del desenvolupament local, i necessiten tenir una visió àmplia i transversal dels elements que intervenen, com a altres professionals que tot i tenir experiència i coneixements han d’adquirir orientacions per a la millora dels processos que lideren o en els que participen.

OBJECTIUS
 1. Revisar el model de desenvolupament local del territori i identificar els elements que s’han d’adaptar a l’actual situació socioeconòmica

 2. Proposar estratègies innovadores que dinamitzin els processos de desenvolupament local: cooperació administrativa, treball en xarxa entre territoris, col·laboració público-privada, lideratge institucional i promoció del talent endogen, entre d’altres.

 3. Analitzar experiències de bones pràctiques del territori que permetin transferir estratègies i dinàmiques a nous projectes

 4. Promoure la generació d’una xarxa d’intercanvi de coneixements i experiències entre personal directiu i tècnic d’administracions públiques, entitats, empreses i centres de recerca o generació de coneixement.
PROGRAMA
 1. Marc conceptual del desenvolupament local i relació amb altres polítiques afins
 2. Models de desenvolupament local: anàlisi crítica en clau de futur
 3. Reformulació de les Polítiques Actives d’Ocupació i recerca de nous models d’intervenció
 4. El nou rol de les entitats locals: cooperació territorial i treball en xarxa
 5. Planificació estratègica i governança territorial
 6. Cooperació entre els agents públics-privats del territori
 7. Innovació social i dinamització comunitària
 8. Les noves tecnologies com a instrument de participació i desenvolupament local
 9. Anàlisi d’experiències innovadores al territori
DESTINATARIS

- Personal directiu i/o tècnic d’administracions públiques locals o entitats, especialment dels departaments de promoció econòmica, ocupació i empresa

- Personal tècnic d’empreses consultores

- Personal investigador d’universitats i centres de recerca

- Qualsevol persona titulada universitària interessada per aquest àmbit

PROFESSORAT
 • Eduard Barcons, gerent de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.
 • Santiago Eizaguirre, membre del dept. teoria sociològica, filosofia del dret i mètode en ciències socials de la Universitat de Barcelona
 • Mateo Hernando, cap del servei de desenvolupament econòmic local del SOC
 • Eduard Jimenez, director en Innovación y Consultoria en Políticas Públicas S.L
 • Carles Ramió, catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Pompeu Fabra
 • Francisco Ramos, director executiu d'estratègies d'ocupació a Barcelona Activa.
DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 21 abril de 2016
DATA D'INICI DATA DE FI
26 abril de 2016 28 juny de 2016
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
395€ 500€
CALENDARI DE CLASSES
Durada del curs: 40 hores

Del 26 d'abril al 28 de juny, dimarts de 16.00 a 20.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
c/Roger de Llúria 155-157, entrl 1ª
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
*Cognoms: *Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
*Correu electrònic: *Telèfon:
*Titulació:
*Experiència:
*Ocupació actual:
Tipus d'alumne: Col·legiat/da Estudiant (1) No col·legiat/da
Núm Col·legiat:                  
Forma de pagament: Efectiu Transferència bancària Domiciliació bancària (només col·legiats/des) C/C del Banc de Sabadell 0081-0202-12-0001023503
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)
Nom:
CIF:
Adreça:
Població: Província: CP:
Telèfon(s):   Fax:
Correu electrònic:
 • Visual CAPTCHA

El sotasignant consent expressament que les dades personals que ens facilita mitjançant aquest formulari s'integrin en un fitxer del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb la finalitat de remetre-li informació, via correu postal o electrònic, relativa a les activitats formatives que organitzi el Col·legi.

En qualsevol cas, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI, dirigint-se a la seu del Col·legi a: carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 Barcelona.

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.
(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.
(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.
Les seves dades personals s'han obtingut amb el seu consentiment i constaran en un fitxer titularitat del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, amb la finalitat d’adreçar-nos a vostè per a informar-lo de les diverses qüestions que puguin ser del seu interès, relacionades amb el servei prestat. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant comunicació escrita al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 - Barcelona.
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web