FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

INTRODUCCIÓ AL DESENVOLUPAMENT LOCAL: ESTRATÈGIES INNOVADORES EN EL CONTEXT ACTUAL (FINALITZAT)

Presentació

Aquest curs planteja noves estratègies de desenvolupament local que permetin millorar la competitivitat dels territoris, a través de la dinamització econòmica dels municipis i la consolidació d’activitats productives que generin ocupació.

Es pretén generar un espai de reflexió i d’intercanvi d’experiències en relació als processos de desenvolupament local i a les estratègies que en el context actual poden facilitar la dinamització econòmica dels territoris i la generació d’ocupació.

Aquest tipus de formació introductòria està adreçada tant a aquelles persones que volen iniciar-se professionalment en el camp del desenvolupament local, i necessiten tenir una visió àmplia i transversal dels elements que intervenen, com a altres professionals que tot i tenir experiència i coneixements han d’adquirir orientacions per a la millora dels processos que lideren o en els que participen.

OBJECTIUS

 1. Revisar el model de desenvolupament local del territori i identificar els elements que s’han d’adaptar a l’actual situació socioeconòmica

 2. Proposar estratègies innovadores que dinamitzin els processos de desenvolupament local: cooperació administrativa, treball en xarxa entre territoris, col·laboració público-privada, lideratge institucional i promoció del talent endogen, entre d’altres.

 3. Analitzar experiències de bones pràctiques del territori que permetin transferir estratègies i dinàmiques a nous projectes

 4. Promoure la generació d’una xarxa d’intercanvi de coneixements i experiències entre personal directiu i tècnic d’administracions públiques, entitats, empreses i centres de recerca o generació de coneixement.

PROGRAMA

 1. Marc conceptual del desenvolupament local i relació amb altres polítiques afins
 2. Models de desenvolupament local: anàlisi crítica en clau de futur
 3. Reformulació de les Polítiques Actives d’Ocupació i recerca de nous models d’intervenció
 4. El nou rol de les entitats locals: cooperació territorial i treball en xarxa
 5. Planificació estratègica i governança territorial
 6. Cooperació entre els agents públics-privats del territori
 7. Innovació social i dinamització comunitària
 8. Les noves tecnologies com a instrument de participació i desenvolupament local
 9. Anàlisi d’experiències innovadores al territori

Destinataris

- Personal directiu i/o tècnic d’administracions públiques locals o entitats, especialment dels departaments de promoció econòmica, ocupació i empresa

- Personal tècnic d’empreses consultores

- Personal investigador d’universitats i centres de recerca

- Qualsevol persona titulada universitària interessada per aquest àmbit

PROFESSORAT

 • Eduard Barcons, gerent de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.
 • Santiago Eizaguirre, membre del dept. teoria sociològica, filosofia del dret i mètode en ciències socials de la Universitat de Barcelona
 • Mateo Hernando, cap del servei de desenvolupament econòmic local del SOC
 • Eduard Jimenez, director en Innovación y Consultoria en Políticas Públicas S.L
 • Carles Ramió, catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Pompeu Fabra
 • Francisco Ramos, director executiu d'estratègies d'ocupació a Barcelona Activa.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 21 abril de 2016

DATA D'INICI

26 abril de 2016

DATA DE FI

28 juny de 2016

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

395€

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

500€

CALENDARI DE CLASSES

Del 26 d'abril al 28 de juny, dimarts de 16.00 a 20.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
c/Roger de Llúria 155-157, entrl 1ª
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This