FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT (FINALITZAT)

Presentació

Aquest curs pretén donar una visió de conjunt sobre el perquè i el com de les polítiques i actuacions de l'administració local en el terreny de la transparència i el retiment de comptes.

La maduresa democràtica de les nostres societats i l’aparició de noves pautes i valors en el si de la població ha comportat un creixement de noves demandes a l’Administració Pública.

Entre aquestes, cal destacar el concepte de transparència, un nou model de governança basat en la disponibilitat d’informació pública de forma sistemàtica, on la ciutadania pot conèixer com es prenen les decisions polítiques i en què i de quina manera es gasten els recursos públics i que suposa un nou repte per a les Administracions Públiques.

Aquest concepte assoleix una rellevància inèdita gràcies a la revolució de les TIC, que han suposat un canvi de paradigma dins les administracions públiques, permetent oferir a cost reduït els serveis amb gran immediatesa i facilitat.

OBJECTIUS

  • Adquirir coneixements bàsics sobre la transparència i govern obert
  • Conèixer diferents models, eines i processos de transparència

PROGRAMA

  • Introducció: marc general de canvi a l'administració, les seves funcions i operativa
  • La transparència com a principi de l'administració
  • Models, eines i processos de millora de la transparència
  • Experiència bones pràctiques

Destinataris

  • Personal tècnic de l'administració local
  • Qualsevol persona interessada en el tema

PROFESSORAT

Esther Pano, politòloga i professora de Ciència de l'Administració i Gestió Pública a la Universitat de Barcelona

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 23 maig de 2016

DATA D'INICI

30 maig de 2016

DATA DE FI

13 juny de 2016

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

90

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

150

CALENDARI DE CLASSES

Del 30 de maig al 13 de juny, dilluns de 17.00 a 20.00 hores.

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Roger de Llúria, 155-157, entlo. 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per a formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:
-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)
-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).
-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This