FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

DESIGN THINKING I CANVAS A LA GESTIÓ PÚBLICA, EMPRESARIAL I ASSOCIATIVA (curs finalitzat)

Presentació

La Gestió pública ha d'afrontar reptes contemporanis com els derivats de la modernització tecnològica en molts àmbits de la vida dels ciutadans, de la recent normativa en transparència del sector públic, de la creixent desconfiança pública envers l'administració, de la pròpia complexitat dels problemes socials, de la incertesa institucional...


El design thinking és un conjunt d'enfocaments i d'eines que han de permetre als governs trobar solucions imaginatives i innovadores als problemes que se li plantegen. Des d'una aproximació centrada explícitament en la figura del ciutadà com a cerca de solucions als problemes mitjançant un procés interactiu de millora donant la veu als usuaris i empoderant-los en modelar la presa de decisions. El curs combinarà la presentació de les eines innovadores i de creativitat amb el treball de casos pràctics.

OBJECTIUS

 • Conèixer i treballar les eines del design thinking aplicades a la gestió pública, associativa i empresarial
 • Treballar tècniques de creativitat de generació d'idees
 • Modelar un servei públic en el format de model de negoci segons la tècnica del Canvas Business Model Generation
 • Disposar d'un conjunt de material i bibliografia disponible per aprofundir en la temàtica presentada

PROGRAMA

 1. Introducció: la innovació en la gestió pública
 2. Design thinking. Introducció
 3. Fase d'inspiració
  1. Etapa preliminar
   1. Identificació del problema
   2. Recerca exploratòria
    1. Mapa d'empatia
   3. Recerca de dades
  2. Etapa avançada
   1. Mapa d'stakeholders
   2. Mapa de viatge de l'usuari
 4. Fase d'ideació
  1. Tècniques de creativitat: scamper
  2. Prototipatge
 5. Fase d'implementació
  1. Generació del model de negoci. Canvas
 6. Cas pràctic

 

Destinataris

 • Gestors i directius d'organitzacions i entitats
 • Emprenedors, empresaris, gestors i directius empresarials
 • Professionals de la gestió pública tant a nivell municipal com supramunicipal
 • Professionals del món associatiu o empresa privada que vulguin aprofundir en les diferents tècniques.
 • Qualsevol persona interessada en el tema

PROFESSORAT

Jordi Mas Castellà: Director Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Regidor Ajuntament de Sitges. Professor associat Universitat Autònoma de Barcelona.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 30 gener de 2017

DATA D'INICI

1 febrer de 2017

DATA DE FI

22 febrer de 2017

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

120 euros

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

175 euros

CALENDARI DE CLASSES

De l'1 al 22 de febrer de 2017, dimecres de 17.00 a 20.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA

c/Roger de Lluria 155-157, entrl 1ª

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This