FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

LA MOBILITAT SOCIAL EN TEMPS DE CRISI. ANÀLISI I PROPOSTES PER REACTIVAR LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS (curs finalitzat)

Presentació

El desclassament massiu arran la crisi i l'angoixa davant el risc de descensor futur,  són condicions que trenquen el contracte social del benestar.

L’ascensor i la mobilitat social són un tema central en sociologia per avaluar el grau de reproducció, justícia social i igualtat d’oportunitats que ens caracteritza com a societat i com a democràcia. El curs ofereix eines teòriques i empíriques per entendre la pauta catalana de mobilitat social i contrastar mesures i programes per reactivar la igualtat d’oportunitats en un context molt advers"

OBJECTIUS

  • Analitzar la importància de la mobilitat social per legitimar la cohesió i la democràcia
  • Conèixer la pauta de mobilitat i fluïdesa social abans i desprès de la crisi
  • Contrastar programes i mesures promotores de la mobilitat social

PROGRAMA

  1. Enfocs i conceptes entorn la mobilitat social absoluta i relativa
  2. Anàlisi comparada de la mobilitat social per països
  3. Impacte de la crisi en l'ascensor social: desclassament i polarització
  4. Anàlisi de la mobilitat social per edats, condició migratòria i orígens socials
  5. La paradoxa d'Anderson: més educació no equival a més ascensor social
  6. Programes i mesures promotores de la mobilitat social

Destinataris

-Professionals i tècnics en polítiques públiques

-Tècnics sindicals i del tercer sector

-Qualsevol persona interessada en el tema

PROFESSORAT

Xavier Martínez-Celorrio: Professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona, investigador del CRIT i col·laborador de la Fundació Jaume Bofill.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 22 febrer de 2017

DATA D'INICI

1 març de 2017

DATA DE FI

15 març de 2017

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

90 euros

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

140 euros

CALENDARI DE CLASSES

De l'1 al 15 de març dem 2017, dimecres de 17.00 a 20.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA
C/Roger de Llúria 155-157, entrl 1ª
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:
- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)
- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).
- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This