FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

INTRODUCCIÓ A LA INFOGRAFIA: EINES PER A VISUALITZAR DADES (curs finalitzat)

Presentació

La infografia és una eina essencial per a la gestió i visualització de la informació en imatges sintètiques io fàcils d'entendre per transmetre el missatge d'una manera ràpida, visual i comprensible al públic final. A l'hora de presentar qualsevol tipus d'informació com per exemple les conclusions d'una recerca, la planificació d'un projecte, suport per a un blog o un curriculum, etc.


Les infografies són eines molt potents a l'hora de simplificar i fer atractiva la informació presentada. En aquest curs s'aporten les eines pràctiques i teòriques per conceptualitzar i dissenyar una infografia.

 

OBJECTIUS

L'objectiu general del curs, és donar a conèixer el fonaments bàsics teòrics i pràctics per a presentar dades d'una manera clara, impactant i visulament atractiva, a través d'un cas pràctic de les ciències socials.


Els objectius específics són:

 • Aplicar la infografia al medi digital per a la visualització de dades
 • Seleccionar, organitzar i presentar informació aplicant tècniques d'organització i visualització de dades
 • Assolir coneixements bàsics sobre disseny gràfic i software especialitzat i aplicar-los en la realització d'una infografia.

PROGRAMA

 1. Introducció i context
  1. Fonaments de la infografia i visualització de dades
  2. Tipus d'infografies amb l'anàlisi i reflexió d'exemples aplicats a la ciències socials
 2. De l'anàlisi a visualització: jerarquització i síntesi de dades
  1. Interpretació de dades d'un cas real de l'àmbit de les ciencies socials
  2. Generació de mapes conceptuals i metàfores visuals
 3. Elaboració d'infografies
  1. Nocions bàsiques de la tipografia, colors, formes i textures
  2. De les dades a la infografia: exemples d'eines gratuïtes (Raw, infogr.am, picktochart, canva..) i pràctica amb la realització d'una infografia
 4. Refinament de la infografia
  1. Introducció al programa de disseny Illustrator

Destinataris

 • Persones que treballen en l'anàlisi de dades o han de presentar informació en institucions públiques, de recerca, del tercer sector o consultories privades

 • Qualsevol persona interessada en el tema

PROFESSORAT

 • Roger Barres: Politòleg, investigador i consultor en institucions i polítiques públiques
 • Daniele Musio: Dissenyador gràfic i de la informació. Politècnic de Milà i Design Academy Eindhoven
 • Marina Deulofeu: Consultora d'experiència d'usuari, antropòloga i dissenyadora estratègica, professora d'Elisava

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 27 febrer de 2017

DATA D'INICI

6 març de 2017

DATA DE FI

27 març de 2017

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

125 euros

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

180 euros

CALENDARI DE CLASSES

Del 6 al 27 de març de 2017. Dilluns de 18.00 a 21.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA

c/Roger de Lluria 155-157, entrl 1ª

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This