FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

COMUNICACIÓ CORPORATIVA 2.0 (CURS ONLINE) (curs finalitzat)

Presentació

Les organitzacions públiques, privades i del Tercer Sector han començat a utilitzar les xarxes socials en els darrers anys com a eina de comunicació i difusió de les activitats.

En general les empreses privades les han utilitzat com a eina de màrqueting amb la finalitat d'incrementar vendes i/o beneficis.

Les xarxes socials ja no serveixen només per difondre missatges sinó que s'han convertit en unes eines molt imprescindibles per poder relacionar-se amb el conjunt de la ciutadania.

És important diferenciar entre entitat pública, tercer sector i empresa privada, i saber que l'entitat pública i el tercer sector ha de posicionar la seva identitat digital seguint unes directrius diferents a les quals té l'empresa privada.

La necessitat de tenir un bon pla de comunicació 2.0, és comú a qualsevol sector, que serveixi per fer l'ús més adequat i acurat en funció dels seus objectius i no sigui fruit de la improvisació.

 

OBJECTIUS

 • Conèixer les diferents xarxes socials i els usos que es poden donar en el marc de les institucions públiques o organitzacions del Tercer Sector i empresa privada.
 • Conèixer el contingut d'un Pla de Comunicació 2.0
 • Elaborar un Pla de Comunicació per a la vostra organització

 

PROGRAMA

 1. Xarxes Socials: Quines i per a què a la nostra organització?
 2. Pla de Comunicació 2.0
  1. Preguntes inicials: qui som? què volem aconseguir? per a què volem les xarxes socials?
  2. Requeriment previ per a fer el nostre pla de comunicació: pla estratègic de l'organització, imatge corporativa de l'organització i quadern d'estil
  3. Aspectes inicials del nostre pla de comunicació: qui gestiona les xarxes socials?om es gestionen les xarxes socials d'una organització?
  4. Com posarem en pràctica el nostre pla de comunicació? pla de continguts, calendari de publicacions, pla de campanyes.
  5. Com gestionarem les crisis 2.0? Gestió de la reputació 2.0
  6. Avaluació del Pla de comunicació
  7. Guia d'usos de les xarxes socials corporatives

Destinataris

 • Persones que treballen desenvolupant tasques de comunicació en institucions públiques, tercer sector o consultories privades.
 • Qualsevol persona interessada en iniciar-se en aquest àmbit

 

*Cal tenir coneixements a nivell d'usuari de les principals xarxes socials (Facebook, Twitter, YouTube...etc).

PROFESSORAT

Jesús Palomar i Baget: Politòleg, expert en comunicació 2.0 i professor de la Universitat de Barcelona.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 19 abril de 2017

DATA D'INICI

25 abril de 2017

DATA DE FI

6 juny de 2017

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

60

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

110

CALENDARI DE CLASSES

Del 25 d'abril al 6 de juny de 2017

LLOC ON S'IMPARTEIX

CAMPUS VIRTUAL

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This