ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS [+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
RECOMANEM
[+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Formació continuada

FITXA DEL CURS

INTRODUCCIÓ A LA INFOGRAFIA: EINES PER A VISUALITZAR DADES (2ªedició) (curs finalitzat)

PRESENTACIÓ

La infografia és una eina essencial per a la gestió i visualització de la informació en imatges sintètiques io fàcils d'entendre per transmetre el missatge d'una manera ràpida, visual i comprensible al públic final. A l'hora de presentar qualsevol tipus d'informació com per exemple les conclusions d'una recerca, la planificació d'un projecte, suport per a un blog o un curriculum, etc.


Les infografies són eines molt potents a l'hora de simplificar i fer atractiva la informació presentada. En aquest curs s'aporten les eines pràctiques i teòriques per conceptualitzar i dissenyar una infografia.

OBJECTIUS

L'objectiu general del curs, és donar a conèixer el fonaments bàsics teòrics i pràctics per a presentar dades d'una manera clara, impactant i visulament atractiva, a través d'un cas pràctic de les ciències socials.


Els objectius específics són:

 • Aplicar la infografia al medi digital per a la visualització de dades
 • Seleccionar, organitzar i presentar informació aplicant tècniques d'organització i visualització de dades
 • Assolir coneixements bàsics sobre disseny gràfic i software especialitzat i aplicar-los en la realització d'una infografia.
PROGRAMA
 1. Introducció i context
  1. Fonaments de la infografia i visualització de dades
  2. Tipus d'infografies amb l'anàlisi i reflexió d'exemples aplicats a la ciències socials
 2. De l'anàlisi a visualització: jerarquització i síntesi de dades
  1. Interpretació de dades d'un cas real de l'àmbit de les ciencies socials
  2. Generació de mapes conceptuals i metàfores visuals
 3. Elaboració d'infografies
  1. Nocions bàsiques de la tipografia, colors, formes i textures
  2. De les dades a la infografia: exemples d'eines gratuïtes (Raw, infogr.am, picktochart, canva..) i pràctica amb la realització d'una infografia
 4. Refinament de la infografia
  1. Introducció al programa de disseny Illustrator
DESTINATARIS
 • Persones que treballen en l'anàlisi de dades o han de presentar informació en institucions públiques, de recerca, del tercer sector o consultories privades

 • Qualsevol persona interessada en el tema
PROFESSORAT
 • Roger Barres: Politòleg, investigador i consultor en institucions i polítiques públiques
 • Daniele Musio: Dissenyador gràfic i de la informació. Politècnic de Milà i Design Academy Eindhoven
DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 01 juny de 2017
DATA D'INICI DATA DE FI
07 juny de 2017 28 juny de 2017
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
125 euros 180 euros
CALENDARI DE CLASSES
Durada del curs: 12 hores

Del 7 al 28 de juny de 2017. Dimecres de 18.00 a 21.00 hores.

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA

c/Roger de Lluria 155-157, entrl 1ª

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
*Cognoms: *Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
*Correu electrònic: *Telèfon:
*Titulació:
*Experiència:
*Ocupació actual:
Tipus d'alumne: Col·legiat/da Estudiant (1) No col·legiat/da
Núm Col·legiat:                  
Forma de pagament: Efectiu Transferència bancària Domiciliació bancària (només col·legiats/des) C/C del Banc de Sabadell 0081-0202-12-0001023503
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)
Nom:
CIF:
Adreça:
Població: Província: CP:
Telèfon(s):   Fax:
Correu electrònic:
 • Visual CAPTCHA

El sotasignant consent expressament que les dades personals que ens facilita mitjançant aquest formulari s'integrin en un fitxer del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb la finalitat de remetre-li informació, via correu postal o electrònic, relativa a les activitats formatives que organitzi el Col·legi.

En qualsevol cas, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI, dirigint-se a la seu del Col·legi a: carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 Barcelona.

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.
(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.
(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.
Les seves dades personals s'han obtingut amb el seu consentiment i constaran en un fitxer titularitat del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, amb la finalitat d’adreçar-nos a vostè per a informar-lo de les diverses qüestions que puguin ser del seu interès, relacionades amb el servei prestat. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant comunicació escrita al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 - Barcelona.
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web