ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS [+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
RECOMANEM
[+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Formació continuada

FITXA DEL CURS

INTRODUCCIÓ A LES SMART CITIES (curs finalitzat)

PRESENTACIÓ

Parlar de Smart Cities, significa avançar cap a ciutats més sostenibles, més intel·ligents, aprofitant tot el potencial que la tecnologia ens pot aportar.

Aquest curs ens permetra introduir-nos al món de les smart cities, a través de diferents casos tant nacionals com internacionals.

OBJECTIUS
 • Donar a conèixer les tendències polítiques nacionals i internacionals.
 • Descobrir exemples de bones pràctiques de smart cities i com aquestes responen als reptes socioeconòmics i ambientals.
 • Relacionar innovació social amb Smart Cities
 • Aproximar-nos al concepte de resiliència urbana i les seves principals dimensions
 • Presentar el poder de les TIC per a la transformació i millora de la vida a la ciutat.
PROGRAMA

Bloc 1: Introducció a les Smart Cities

1. Definició i evolució del concepte. Àmbits d'actuació de les Smart Cities

1.2 Agenda política: Polítiques internacionals, europees, estatal i catalanes

1.3 Exemples de smart cities al món

1.4 El cas de Barcelona i explicació del Pla Barcelona Digital

 

Bloc 2: Innovació Social

2. Smart Cities i innovació Social

2.1 Introducció

2.2 Què és la Innovació Social

2.3 Exemples Internacionals

2.4 Problemàtiques

2.5 Conclusió

 

Bloc 3: Resiliènica urbana

3. Smart Cities i resiliència

3.1 Introducció

3.2 Què és la Resiliència

3.3 Exemples Internacionals

3.4 Problemàtiques

3.5 Conclusió


Bloc 4: El paper de les dades massives i les noves tecnologies en les Smart Cities

4. Smart Cities i Big Data, IOT

4.1 Introducció

4.2 Què són les dades massives, i l'IOT

4.3 Exemples Internacionals

4.4 Problemàtiques

4.5 Conclusió

DESTINATARIS
 • Professionals que vulguin iniciar-se en les smart cities
 • Qualsevol persona interessada en el tema
PROFESSORAT
 • Marta Galceran: Politòloga i Màster en Política Internacional i Europa, especialitzada en la seguretat internacional i la governabilitat global.
 • Rebecca Smith: B.A en Desenvolupament Sostenible a la Columbia University (Nova York) i Màster en Ciència Política, ha col·laborat en projectes de canvi climàtic i desenvolupament sostenible.
 • Suzanne Spooner: Politòloga i Màster Governing The Large Metropolis, especialitzada en antropologia urbana urbanisme sostenible, participació ciutadana i inclusió.
DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 23 novembre de 2017
DATA D'INICI DATA DE FI
30 novembre de 2017 21 desembre de 2017
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
105 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte) 155 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 20% de descompte)
CALENDARI DE CLASSES
Durada del curs: 12 hores

Del 30 de novembre al 21 de desembre de 2017. Els dijous de 17.00 a 20.00 hores.

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA

c/Roger de Lluria 155-157, entrl 1ª

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle o grau (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
*Cognoms: *Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
*Correu electrònic: *Telèfon:
*Titulació:
*Experiència:
*Ocupació actual:
Tipus d'alumne: Col·legiat/da Estudiant (1) No col·legiat/da
Núm Col·legiat:                  
Forma de pagament: Efectiu Transferència bancària Domiciliació bancària (només col·legiats/des) C/C del Banc de Sabadell 0081-0202-12-0001023503
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)
Nom:
CIF:
Adreça:
Població: Província: CP:
Telèfon(s):   Fax:
Correu electrònic:
 • Visual CAPTCHA

El sotasignant consent expressament que les dades personals que ens facilita mitjançant aquest formulari s'integrin en un fitxer del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb la finalitat de remetre-li informació, via correu postal o electrònic, relativa a les activitats formatives que organitzi el Col·legi.

En qualsevol cas, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI, dirigint-se a la seu del Col·legi a: carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 Barcelona.

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.
(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.
(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.
Les seves dades personals s'han obtingut amb el seu consentiment i constaran en un fitxer titularitat del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, amb la finalitat d’adreçar-nos a vostè per a informar-lo de les diverses qüestions que puguin ser del seu interès, relacionades amb el servei prestat. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant comunicació escrita al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 - Barcelona.
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web