FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

INTRODUCCIÓ A L'ANÀLISI DE DADES ESTADÍSTIQUES AMB R (curs finalitzat)

Presentació

El programa R és un programari lliure (de distribució gratuïta) de càlcul estadístic, tractament de dades i desenvolupament gràfic que s’executa en una àmplia varietat de plataformes: UNIX, Windows i MacOS. A diferència d’altres programes com l’SPSS o l’SPAD, aquest permet tractar i analitzar dades estadístiques de manera flexible a través d’un llenguatge de programació senzill (anomenat S) que inclou condicions, bucles i funcions definides per l’usuari.

OBJECTIUS

  • Introducció a l'anàlisi de dades estadístiques
  • Presentació del programa R
  • Conèixer diferents tècniques per analitzar dades

PROGRAMA

La distribució del temari es farà per setmanes:

Setmana 1: Introducció: presentació de l'anàlisi de dades estadístiques i introducció a R.

Setmana 2: Anàlisi descriptiva i exploratòria d'una variable

Setmana 3: Anàlisi de taules de contingència

Setmana 4: Anàlisi de comparació de mitjanes i anàlisi de variància

Setmana 5: Anàlisi de regressió

Setmana 6: Repàs, dubtes i atenció en relació al contingut del curs i als exercicis

 

 

 

Destinataris

-Tècnics/ques d'investigació social

-Tècnics/ques en investigació de mercats

-Consultors/res

-Qualsevol persona interessada en aquesta matèria

 

PROFESSORAT

Pedro López Roldán: Doctor en Sociologia. Departament de Sociologia UAB. Institut Estudis del Treball (IET)

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 9 octubre de 2017

DATA D'INICI

16 octubre de 2017

DATA DE FI

30 novembre de 2017

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

75 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

95 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 20% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Del 16 d'octubre al 30 de novembre.

LLOC ON S'IMPARTEIX

Curs Online (a través del Campus Virtual).

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

-Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This