ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS [+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
RECOMANEM
[+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Cursos subvencionats

FITXA DEL CURS

MEDIACIÓ COMUNITÀRIA (SSCG0209). Certificat de Professionalitat nivell 3 (en curs)

PRESENTACIÓ

El mediador/a desenvolupa la seva activitat en la programació, organització, i implementació d'activitats de prevenció i atenció a col•lectius, grups i individus per a la gestió alternativa de conflictes, prevenint la seva aparició, així com, una vegada que aquests existeixin consensuant acords satisfactoris per les parts implicades a través d'un procés de mediació.

També desenvolupa la seva tasca en el sector serveis d'atenció al ciutadà, en institucions d'àmbit públic i privat amb o sense ànim de lucre, principalment de caràcter local o autonòmic.

Les ocupacions o llocs de treball relacionats amb aquest perfil professional són les següents:

• Mediador/a intercultural
• Mediador/a veïnal i comunitari

OBJECTIUS

Gestionar alternatives per la resolució de conflictes entre persones en l'àmbit comunitari,aplicant estratègies i procediments de mediació, facilitant i generant actuacions que facilitin la prevenció d’aquests.

PROGRAMA

MF1038_3: Contexts socials d'intervenció comunitària (50 hores)

MF1039_3: Prevenció de conflictes (70 hores)

MF1040_3: Gestió de conflictes i processos de mediació (90 hores)

MF1041_3: Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació (80 hores)

MF1026_3: Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes (50 hores)

2012_FCO: Formació complementària (40 hores)

MF0169: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Mediació Comunitària (80 hores)


*Una vegada finalitzat el curs complet es podrà sol·licitar el certificat de professionalitat (títol oficial) al Servei d'Ocupació de Catalunya. Cada mòdul dona dret a obtenir acreditacións parcials acumulables.

DESTINATARIS

-Qualsevol persona que estigui interessada en el tema, que es trobi preferentment en situació d'atur i que estigui inscrita al Servei d'Ocupació de Catalunya.

-Cal complir un dels requisits següents per cursar aquest certificat de professionalitat de nivell 3: 

 1. Estar en possessió del Títol de Batxiller.
 2. Estar en possessió d'un Certificat de Professionalitat del mateix nivell.
 3. Estar en possessió d'un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família  i àrea professional.
 4. Complir el requisit d'accés als cicles formatius de grau superior
 5. Tenir superades les proves d'accés a l'universitat per majors de 25 anys i/o 45 anys.
 6. Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.
DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 10 desembre de 2017
DATA D'INICI DATA DE FI
11 desembre de 2017 17 abril de 2018
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
Gratuït Gratuït
CALENDARI DE CLASSES
Durada del curs: 460 hores
Durada del curs: 460 hores

De dilluns a divendres

De 9.30 a 14.30 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

c/Roger de Llúria 155-157, entrl 1ª

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
 • Fotocòpia del DNI
 • Document d'alta al Servei d'Ocupació de Catalunya (DARDO)
 • Currículum Vitae
 • Fotocopia compulsada del títol acadèmic per la OTG Sepúlveda*

 

*Cal anar a la Oficina de Treball de Sepúlveda (c/Sepúlveda 156, 08011 Barcelona) amb el títol acadèmic original i una fotocòpia per poder compulsar la còpia. La cópia ens l’haureu de entregar a la nostra seu, el primer dia de curs i enviar de manera escanejada una setmana abans d’iniciar el curs.

ENLLAÇ D'INTERÈS
FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Cognoms: Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
Correu electrònic: Telèfon:
DADES ACADÈMIQUES
Nivell acadèmic:
Titulació:
Centre d'estudis:
SITUACIÓ LABORAL
Aturat/da Ocupat/da Sense Ocupació anterior      - Altres
Estàs donat/da d’alta al Servei d’Ocupació de Catalunya: No
Nom de l’última empresa on vas treballar:
Sector d’activitat:
Tipus de feina realitzada:
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (1) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
 • Visual CAPTCHA

El sotasignant consent expressament que les dades personals que ens facilita mitjançant aquest formulari s'integrin en un fitxer del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb la finalitat de remetre-li informació, via correu postal o electrònic, relativa a les activitats formatives que organitzi el Col·legi. En qualsevol cas, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI, dirigint-se a la seu del Col·legi a: carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 Barcelona.

(1) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(2) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web