ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS [+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
RECOMANEM
[+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Formació continuada

FITXA DEL CURS

MEDIACIÓ FAMILIAR. NOVES DATES!!!

PRESENTACIÓ

La mediació familiar és un dels possibles àmbits de la mediació, que permet mantenir vincles i facilitar la comunicació i la confiança. És una bona eina per resoldre problemes que s'originen en el marc de les relacions familiars.

El mediador/a actua com a facilitador/a d'aquest procés de resolució de conflictes, vetllant pel seu legítim funcionament, creant així un espai de diàleg, arribant a acords beneficiosos per ambdues parts i la familia en general.

OBJECTIUS

Capacitar els alumnes per mediar professionalment de manera solvent en casos de conflictes familiars.

PROGRAMA

Sessió 1:

-Principis de la mediació de conflictes

-La mediació com a alternativa als processos judicials, a l'arbitratge i a la conciliació. Avantatges i inconvenients de cada sistema.

-La mediació familiar a Catalunya: l'exercici públic i privat de la professió

-Les habilitats mediadores. El perfil del sociòleg mediador.

 

Sessió 2:

-Característiques particulars de la mediació familiar

-La diversitat de la mediació familiar: parelles, persones grans, herències, fills adolescents i d'altres

-El paper dels psicòlegs en la mediació familiar

-El paper dels advocats en la mediació familiar

 

Sessió 3:

-Casos reals de mediació familiar. Il·lustració en forma de relats de casos mediats. Anàlisi compartida amb l'alumnat

 

Sessió 4:

-Tècniques de mediació. Teoria i pràctica

 

Sessió 5:

-Tècniques de mediació. Teoria i pràctica

 

Sessió 6:

-El seguiment dels casos, elements clau de l'èxit de la mediació familiar. Teoria i pràctica del seguiment

-Tancament del curs

DESTINATARIS

-Mediadors

-Professionals que vulguis aprofundir en la materia

-Qualsevol persona interessada en el tema

 

Aquest curs serveix per acreditar les hores biennals requerides pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

PROFESSORAT

Alba Castellví Miquel: Mediadora, especialitzada en mediació familiar. Sociòloga i educadora.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 23 març de 2018
DATA D'INICI DATA DE FI
10 abril de 2018 22 maig de 2018
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
200 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte) 250 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)
CALENDARI DE CLASSES
Durada del curs: 24 hores

Del 10 d'abril al 22 de maig, dimarts de 16.00 a 20.00 hores.

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

c/ Roger de Llúria 155-157, entrl. 1a

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
*Cognoms: *Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
*Correu electrònic: *Telèfon:
*Titulació:
*Experiència:
*Ocupació actual:
Tipus d'alumne: Col·legiat/da Estudiant (1) No col·legiat/da
Núm Col·legiat:                  
Forma de pagament: Efectiu Transferència bancària Domiciliació bancària (només col·legiats/des) C/C del Banc de Sabadell 0081-0202-12-0001023503
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)
Nom:
CIF:
Adreça:
Població: Província: CP:
Telèfon(s):   Fax:
Correu electrònic:
  • Visual CAPTCHA

El sotasignant consent expressament que les dades personals que ens facilita mitjançant aquest formulari s'integrin en un fitxer del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb la finalitat de remetre-li informació, via correu postal o electrònic, relativa a les activitats formatives que organitzi el Col·legi.

En qualsevol cas, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI, dirigint-se a la seu del Col·legi a: carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 Barcelona.

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.
(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.
(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.
Les seves dades personals s'han obtingut amb el seu consentiment i constaran en un fitxer titularitat del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, amb la finalitat d’adreçar-nos a vostè per a informar-lo de les diverses qüestions que puguin ser del seu interès, relacionades amb el servei prestat. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant comunicació escrita al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 - Barcelona.
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web